Jēkabpils cietums
Olaines cietums (Latvijas Cietumu slimnīca)
Rīgas Centrālcietums
Liepājas cietums
Daugavgrīvas cietums
Cēsu Audzināšanas iestāde nepilngadīgajiem
Rīgas Centrālcietums
Cēsu Audzināšanas iestāde nepilngadīgajiem
Valmieras cietums
Iļģuciema cietums
Jelgavas cietums

Darba ēnošanas vizītes uz Norvēģiju un Poliju ES Erasmus+ programmas projekta ietvaros

 

2018.gada 28.jūnijā Ieslodzījuma vietu pārvalde uzsāka īstenot Eiropas Savienības Erasmus+ programmas projektu "Atkarīgo centra darbinieku mobilitātes darba metožu pilnveidei" Nr.2018-1-LV01-KA104-046924 (turpmāk – Projekts) īstenošanu.

Ir noslēgusies darba ēnošanas vizīšu īstenošana Projekta ietvaros.

No 2018.gada 17.–21.septembrim tika īstenota darba ēnošanas vizīte uz Norvēģiju, kuras laikā četras speciālistes no Olaines cietuma (Latvijas Cietumu slimnīca) Atkarīgo centra apmeklēja Oslo cietumu, Bredtveit cietumu un Tyrili Kampen. Vizītes laikā specialistes tikās ar Tyrili Kampen padomnieku un darbiniekiem no sadarbības organizācijas Sarkanā Krusta, kā arī notika tikšanās ar notiesātajām personām un atkarību mazināšanas programmas dalībniekiem. 

Oslo cietumā, kur tiek īstenota Pathfinder atkarību mazināšanas programma, speciālistes vairāku dienu garumā piedalījās ikdienas procesos un ar cietuma amatpersonām pārrunāja interesējošos jautājumus  par dienas režīmu un kārtību, kā arī par notiesāto līdzdarbību ikdienas procesu nodrošināšanā.

Bredtveit cietumā, tiek īstenota Pathfinder atkarību mazināšanas programma sievietēm, tika dota iespēja iepazīties ar un diskutēt par dienas kārtību un režīmu, ikdienas procesiem, paaugstinātas drošības līdzekļiem, dinamiskās drošības nodrošināšanu amatpersonām, suņu treneri, amatu mājas organizētajām aktivitātēm, kā arī cietuma skolu un bibliotēku.

Tyrili Kampen atrodas tie notiesāti, kuri vēlas uzlabot savas prasmes un atjaunot sakarus ar ģimeni, kā arī turpināt mazināt atkarību. Šeit uzturas tās personas, kuras ir izgājušas Pathfinder atkarību mazināšanas programmu, kā arī personas, kuras savu piespriesto sodu ir izcietušas. Viņi nesteidzas atstāt Tyrili Kampen, jo uzskata, ka ir nepieciešams ilgāks laiks, lai pielāgotos dzīvei sabiedrībā jaunā vidē. Tyrili Kampen dzīve notiek pēc kopienas principa.

Vizītes laikā iegūta noderīga informācija par Norvēģijas kolēģu pieredzi atkarību mazināšanas jomā, tika pārrunāts kā tiek atlasītas nodarbību tēmas un kā tiek organizēta sadarbība starp notiesātajiem, brīvprātīgajiem, amatpersonām un nevalstiskajām organizācijām. Uzsvars likts arī uz amatpersonu apmācībām.

 

No 2018.gada 26.–30.novembrim tika īstenota darba ēnošanas vizīte uz Poliju, kuras laikā četras speciālistes no Olaines cietuma (Latvijas Cietumu slimnīca) Atkarīgo centra apmeklēja Jastšembezdrojas vīriešu cietumu un Lubliņecas sieviešu cietumu, kā arī Atkarību terapijas centru “Szansa”, kur tiek realizēta atkarības mazināšanas programma pieaugušajiem, Katoļu izglītības un terapijas centru jauniešiem “Nadzieja”, kā arī Pomost fonda re-adaptācijas centru izbijušajiem ieslodzītajiem ar atkarības problemātiku.

Jastšembezdrojas cietumā, kur tiek īstenota atkarību mazināšanas programma, kas ir līdzīga “Atlantis” programmai, speciālistes novēroja psihoterapeita-psihologa vadītās grupu nodarbības, apskatīja terapeitiskās nodaļas mācību un dzīvojamās telpas, kapelu, apmeklētāju telpas, soda izolatoru un apkārtējo cietuma teritoriju. Speciālistes piedalījās diskusijās par to, kā notiesātais tiek iesaistīts atkarības mazināšanas programmā Polijā, kā tiek sastādīts individuālais programmas plāns, pārrunātas arī atšķirības likumdošanā.

Apmeklēts arī Lubliņecas sieviešu cietums, kur atsevišķā terapeitiskā nodaļā tiek īstenota atkarību mazināšanas programma notiesātajām ar narkotisko vielu atkarības diagnozi. Apmeklējuma laikā tika nodrošināta iespēja piedalīties kā novērotājiem divās psihoterapeitu vadītajās psihoizglītojošās nodarbībās par atkarības tematiku.

Lieliska iespēja bija arī iepazīties ar Pomost fonda resocializācijas centru, kur personas tiek nodrošinātas ar visām patstāvīgai dzīvei vajadzīgajām ērtībām. Centra personāls pilda atbalsta funkciju un sniedz klientam palīdzību jebkādos jautājumos līdz tas spēj pats iekārtoties darbā un uzsākt patstāvīgu dzīvi ārpus centra.  

Vizītes laikā speciālistes paviesojās arī Atkarību terapijas centrā pieaugušajiem “Szansa” un Katoļu izglītības un terapijas centrā jauniešiem “Nadzieja”, kur tiek īstenotas atkarības mazināšanas programmas gan alkohola, gan narkotisko vielu atkarīgajiem, kuri atrodas brīvībā. Šo apmeklējumu laikā tika dota iespēja iepazīties ar abu centru telpām un aprīkojumu, kā arī diskusiju laikā varēja noskaidrot interesējošus jautājumus par darbu centrā.

Vizītes  laikā gūtā informācija un Polijas kolēģu pieredze darbā ar atkarīgiem klientiem paplašināja redzesloku saistībā ar darbu atkarības mazināšanas programmā “Atlantis”, kā arī izdevās saņemt atbildes uz lielāko daļu jautājumu par atkarības mazināšanas programmas realizāciju Polijā, īpaši cietumos, t.i., par terapeitiskās nodaļas struktūru, personāla darbu, programmas saturu utml.

Vairāk par Erasmus+ programmu var uzzināt Valsts izglītības attīstības aģentūras (VIAA) mājaslapas www.viaa.gov.lv sadaļā Erasmus+ un programmas mājaslapā www.erasmusplus.lv.