Liepājas cietums
Jēkabpils cietums
Cēsu Audzināšanas iestāde nepilngadīgajiem
Jelgavas cietums
Rīgas Centrālcietums
Valmieras cietums
Cēsu Audzināšanas iestāde nepilngadīgajiem
Olaines cietums (Latvijas Cietumu slimnīca)
Rīgas Centrālcietums
Daugavgrīvas cietums
Iļģuciema cietums

Par nozīmīgu ieguldījumu Ieslodzījuma vietu pārvaldes attīstībā un valsts politikas īstenošanas nodrošināšanu apcietinājuma kā drošības līdzekļa un brīvības atņemšanas kā kriminālsoda izpildes jomā, kā arī par tiešo amata pienākumu priekšzīmīgu veikšanu, nevainojamu dienestu, šodien valsts svētku – Latvijas Republikas proklamēšanas 98. gadadienas priekšvakarā, apbalvotas labākās ieslodzījuma vietu sistēmas amatpersonas un darbinieki.

Ar 1. pakāpes krūšu nozīmi „Taisnīgums pret visiem” apbalvotas 10 amatpersonas, ar 2. pakāpes krūšu nozīmi „Taisnīgums pret visiem” – 24 amatpersonas, Goda rakstu saņēmušas 42 amatpersonas un 8 darbinieki, pateicība izteikta 38 amatpersonām un 8 darbiniekiem. Par priekšzīmīgu darbu piešķirtas speciālās dienesta pakāpes pirms noteiktā termiņa 30 amatpersonām, bet apmaksāts 2-5 kalendāro  darba dienu papildatvaļinājums piešķirts 91 amatpersonai un darbiniekam.

Svinīgajā sanāksmē, kas veltīta Latvijas Republikas proklamēšanas 98. gadadienai, Ieslodzījuma vietu pārvaldes priekšniece Ilona Spure pateicās klātesošajiem par godprātīgu darbu un novēlēja veiksmīgu turpmāko dienestu, bet jaunajām ieslodzījuma vietu amatpersonām, kas šodien deva zvērestu, vēlēja izaugsmi, pildot dienesta pienākumus.