Rīgas Centrālcietums
Liepājas cietums
Cēsu Audzināšanas iestāde nepilngadīgajiem
Jēkabpils cietums
Daugavgrīvas cietums
Valmieras cietums
Iļģuciema cietums
Olaines cietums (Latvijas Cietumu slimnīca)
Jelgavas cietums
Cēsu Audzināšanas iestāde nepilngadīgajiem
Rīgas Centrālcietums

Valsts svētku priekšvakarā pasniegti Tieslietu ministrijas apbalvojumi par godprātīgu un apzinīgu darbu tieslietu sistēmas attīstībā.

 

II pakāpes Goda zīme par īpaši nozīmīgu ieguldījumu tieslietu sistēmas attīstībā, demokrātijas un tiesiskuma stiprināšanā; par īpaši nozīmīgiem zinātniskajiem sasniegumiem tieslietu nozarē; par īpaši nozīmīgu ieguldījumu tieslietu nozares politikas veidošanā un īstenošanā, starpvalstu attiecību veidošanā, judikatūras attīstībā un tiesu sistēmai piederīgo amatpersonu zināšanu un profesionalitātes veicināšanā; par nozīmīgu ilggadēju vai mūža ieguldījumu tiesību zinātnē piešķirta Ieslodzījuma vietu pārvaldes priekšniecei Ilonai Spurei. Tieslietu ministrs Dzintars Rasnačs Ilonai Spurei pasniedza arī īpašo balvu “Jaunrade tiesiskai Latvijai” par radošo ieguldījumu tieslietu sistēmas efektivizēšanā.

Tieslietu ministrijas I pakāpes Atzinības raksts un „zelta” spalva par nozīmīgu ieguldījumu Tieslietu ministrijas, tieslietu sistēmas un Latvijas tiesību sistēmas attīstībā un starptautiskās sadarbības veicināšanā tieslietu jomā, par darba pienākumu pašaizliedzīgu pildīšanu piešķirta Cēsu Audzināšanas iestādes nepilngadīgajiem Cēsu 2.vakara(maiņu) vidusskolas direktorei Sarmītei Sviķei.


Tieslietu ministrijas II pakāpes Atzinības raksts un „sudraba” spalva par būtisku ieguldījumu Tieslietu ministrijas, tieslietu sistēmas un Latvijas tiesību sistēmas attīstībā un starptautiskās sadarbības veicināšanā tieslietu jomā, par darba pienākumu priekšzīmīgu pildīšanu piešķirta Valmieras cietuma priekšniekam Andrim Bašķim un Ieslodzījuma vietu pārvaldes Norvēģijas finanšu instrumenta 2009.-2014.gada plānošanas perioda programmas LV08 "Latvijas korekcijas dienestu un Valsts policijas īslaicīgās aizturēšanas vietu reforma" projekta LV08/2 vadītājam Mārim Lustem.

Tieslietu ministrijas Goda diploms par ilggadēju, godprātīgu un radošu darbu, veicinot Tieslietu ministrijas, tieslietu sistēmas un Latvijas tiesību sistēmas attīstību un starptautisko sadarbību tieslietu jomā piešķirts Olaines cietuma priekšniekam Dmitrijam Kaļinam.