Olaines cietums (Latvijas Cietumu slimnīca)
Valmieras cietums
Rīgas Centrālcietums
Cēsu Audzināšanas iestāde nepilngadīgajiem
Daugavgrīvas cietums
Jelgavas cietums
Jēkabpils cietums
Iļģuciema cietums
Rīgas Centrālcietums
Liepājas cietums
Cēsu Audzināšanas iestāde nepilngadīgajiem

No šā gada 14.līdz 16.decembrim Jūrmalā, Tieslietu ministrijas un Norvēģijas valdības divpusējā finanšu instrumenta līdzfinansētās programmas “Latvijas korekcijas dienestu un Valsts policijas īslaicīgās aizturēšanas vietu reforma” projektu ietvaros norisinājās Valsts probācijas dienesta un Ieslodzījuma vietu pārvaldes kopīgi organizētā konference “Četras rehabilitācijas: Virzoties uz starpdisciplināra darba modeli”.  Ar šo konferenci divi no minētās programmas projektiem – Valsts probācijas dienesta projekts Nr.LV08/1 “Alternatīvu brīvības atņemšanai sekmēšana (ieskaitot iespējamo pilotprojektu elektroniskajai uzraudzībai) un Ieslodzījuma vietu pārvaldes projekts Nr.LV08/2 “Jaunas nodaļas izveide Olaines cietumā, ieskaitot būvniecību un personāla apmācību” tuvojas noslēgumam.

Šī bija starptautiska konference ar plašu ģeogrāfisko un institucionālo pārstāvniecību. Auditoriju uzrunāja ne tikai speciālisti no Latvijas, bet arī Norvēģijas, Lielbritānijas, Kanādas, Polijas, Igaunijas, Lietuvas un Gruzijas. Klātesošie tika iepazīstināti ar likumpārkāpēju rehabilitācijas teorētisko platformu, dinamiskās drošības pamatprincipiem, ārvalstu pieredzi darbā ar atkarīgajiem ieslodzītajiem, pētniecības aktualitātēm kriminālsodu izpildes jomā un virkni citu aktuālu jautājumu. Konferencē tika prezentēti arī projekta “Jaunas nodaļas izveide Olaines cietumā, ieskaitot būvniecību un personāla apmācību” starprezultāti, ieskicējot nozīmīgākos paveiktos darbus, kā arī atlikušās aktivitātes. Rosīgs darbs noritēja katrā no septiņām konferences ietvaros izveidotajām darba grupām, no kurām viena bija veltīta darbam ar atkarību izraisošu vielu lietotājiem ieslodzījumā.

Kopumā konference noritēja radošā gaisotnē, dodot tās organizatoriem un dalībniekiem papildu ierosmi ne tikai attīstīt projektos aizsāktās iniciatīvas, bet arī stiprināt starpinstitucionālo sadarbību gan nacionālā, gan starptautiskā mērogā.