Iļģuciema cietums
Daugavgrīvas cietums
Rīgas Centrālcietums
Liepājas cietums
Cēsu Audzināšanas iestāde nepilngadīgajiem
Cēsu Audzināšanas iestāde nepilngadīgajiem
Valmieras cietums
Jelgavas cietums
Olaines cietums (Latvijas Cietumu slimnīca)
Jēkabpils cietums
Rīgas Centrālcietums
Brasas cietums

Lai radītu svētkus, nevajag daudz. Vajag cilvēkus un notikumu. Tāpēc 29. decembrī Olaines cietuma Atkarīgo centra sporta zālē sanāca visi centra darbinieki, arī 3.mācību grupas kolēģi, kas šobrīd mācās Ieslodzījuma vietu pārvaldes Mācību centrā, Olaines cietuma vadība un arī klienti uz kopīgu svētku brīdi.

Viss sākās ar ideju, ka Ziemassvētku laikā centrā jāizveido pasta kastīte, kurā katram būtu iespēja nosūtīt svētku apsveikumus. Gribējās šo brīdi padarīt īpašāku un pastkartīšu izsniegšanu par svētkiem. Siltus un sirsnīgus vēlējumus teica Olaines cietuma priekšnieks Dmitrijs Kaļins, Olaines cietuma Atkarīgo centra priekšnieces vietniece Sanita Švesa, kapelāns Oskars Svilāns un ar dziesmām šo svētku brīdi papildināja centra darbiniece Vita Multiņa un Elīna Konošonoka. Pasākuma noslēgumā Izvērtēšanas nodaļas vadītājs Vitālijs Jakovļevs pasniedza klientiem arī diplomus un piemiņas balvas par panākumiem Ziemassvētku novusa turnīrā un diviem klientiem pateicības rakstus par apzinīgu mentora pienākumu veikšanu, sagaidot jaunos centra klientus, kā arī par atbalsta izrādīšanu kopienas darba organizācijā.
Šis bija pirmais kopīgais pasākums centrā, kurā ar sirsnīgiem vēlējumiem Jaunajā gadā apmainījās gan darbinieki, gan klienti. Katrs centra klients saņēma darbinieku sagatavotus apsveikumus un katram tika dota iespēja izteikt savus novēlējumus Jaunajā gadā. Patīkami bija tas, ka, neraugoties uz satraukumu,  šo iespēju izmantoja visi. Dziesmas „Uzsniga sniedziņš balts” laikā pārņēma īpašas sajūtas un visiem kopā mums izdevās radīt svētku sajūtu, kas tik ļoti vajadzīga šai tumšajā laikā.
Svētku sajūta būs tik liela, cik paši to radīsim. Mums izdevās! Lai visiem panākumiem bagāts Jaunais 2017. gads!

Olaines cietuma Atkarīgo centra kolektīvs.