Olaines cietums (Latvijas Cietumu slimnīca)
Valmieras cietums
Liepājas cietums
Rīgas Centrālcietums
Jēkabpils cietums
Cēsu Audzināšanas iestāde nepilngadīgajiem
Rīgas Centrālcietums
Cēsu Audzināšanas iestāde nepilngadīgajiem
Daugavgrīvas cietums
Jelgavas cietums
Iļģuciema cietums

Jau piekto gadu augustā tiek īstenots Ieslodzījuma vietu pārvaldes (IeVP) un Latvijas Romas Katoliskās Baznīcas (LRKB) Cietuma kapelānu dienestu organizētais pastorālais sabiedrības integrācijas projekts „Ieslodzīto svētceļojums“. Projekta mērķis ir atklāt sabiedrībai notiesāto pozitīvās īpašības, mazināt sabiedrības aizspriedumus pret notiesātajiem un mudināt iesaistīties viņu integrācijas pasākumos. Projekts mudina arī savstarpēji sadarboties resocializācijas profesionāļiem gan valsts, gan sabiedriskajā sektorā, veicinot izpratni par visas sabiedrības tiešu un netiešu līdzatbildību notiesāto resocializācijā.

 

 

Jau kopš seniem laikiem, bet jo īpaši kopš neatkarības atgūšanas, Latvijā ticīgiem cilvēkiem ir tradīcija katru gadu 15.augustā apmeklēt Agolnas Dievmātes svētvietu Aglonas baziliku un piedalīties Dievmātes Debesīs uzņemšanas svētkos, lai pateiktos Dievam par savu dzīvi – par izdošanos un neizdošanos, par priekiem un bēdām, par visu, kas ir svarīgs, un lūgtu svētību turpmākajai dzīvei. Cilvēki dodas svētceļojumā, kura laikā katram ir iespēja piedzīvot Dieva rūpes un klātbūtni ikdienā, iepazīt ceļabiedrus un atklāt patiesību pašam par sevi. Tā ir brīnišķīga garīguma, attieksmju un attiecību pieredze, kas atver cilvēku sirdis piedošanai, palīdz rast izlīgumu tur, kur valda naids vai nesaprašanās, dziedina dvēseles sāpes un skumjas pārvērš priekā. Šāda mīlestības pieredze nepieciešama katram cilvēkam, tomēr, jo īpaši notiesātajiem, kuri mīlestības trūkuma dēļ bieži ir izvēlējušies darīt ļaunu.

Katru gadu projekts ilgst trīs mēnešus. Tajos notiek sagatavošanas un svētceļojuma laiks. Sagatavošanas posmā IeVP un tās struktūrvienību darbinieki sadarbībā ar LRKB Cietuma kapelānu dienesta kapelāniem informē un uzrunā notiesātos par iespēju piedalīties projektā. Ar tiem, kuri brīvprātīgi pieteikušies, seko padziļināts sagatavošanas darbs. Tajā iesaistās gan IeVP resocializācijas profesionāļi (psihologi, sociālie darbinieki un citi resocializācijas speciālisti), gan LRKB Cietuma kapelānu dienesta darbinieki (kapelāni, brīvprātīgie palīgi), kuri katrs pēc savas profesionālās specifikas novērtē klienta vajadzības un strādā ar tām. Sagatavošanas beigu posmā visas iesaistītās puses kopīgi izvērtē kandidātu psiholoģisko un fizisko gatavību, motivāciju un pieņem kopīgu lēmumu par kandidatūru apstiprināšanu. Svētceļojuma posmā izvēlētie kandidāti, uz likumā atļauto laika posmu, tiek integrēti vairākās svētceļnieku grupās.

Šogad svētceļojumā piedalīsies viens puisis no Cēsu Audzināšanas iestādes nepilngadīgajiem, kurš iesaistīsies priestera Andreja Mediņa un „Kalna svētību kopienas“ svētceļnieku grupā. Svētceļotāju grupai no Rīgas Centrācietuma, ko vada priesteris Kārlis Miķelsons no Rīgas Sv. Franciska draudzes, pievienosies divi notiesātie vīrieši, kurus svētceļojumam gatavojušas Žēlsirdības misionāres Kalkutas māsas. Vienu dienu viņas pavadīs svētceļojumā kopā ar saviem skolēniem. Jēkabpils cietums projektā iesaistās ar diviem dalībniekiem, kuri pievienosies svētceļnieku grupai, ko vada priesteris Arnis Maziļevskis. Šai pašai grupai pirmo reizi pievienosies arī trīs Olaines cietuma notiesātie, kurus svētceļojumam sagatavojis un pavadīs kapelāns Ainārs Vanags. No Iļģuciema cietuma, kā jau ierasts, svētceļojumā dosies divas notiesātās sievietes, kuras pievienosies priesteru Paula Kļaviņa un Alda Pauliņa vadītajai Sv. Jēkaba katedrāles draudzes svētceļnieku grupai. Desmit notiesātajiem svētceļojums beigsies Aglonā, dažiem 13. augustā, bet citiem 14. augustā pēc Svētceļnieku Svētās Mises, ko parasti koncelebrē Latvijas bīskapi izsakot pateicību par visu svētceļnieku ieguldītajām garīgajām, fiziskajām pūlēm un labajiem nodomiem.

LRKB Cietuma kapelānu dienesta vadītājs Mārtiņš Krūklis aicina: „Novēlēsim veiksmi un izdošanos visām iesistītajām pusēm - notiesātajiem, lai dalība svētceļojumā atjauno un nostiprina viņu labo gribu atgriezties likumu paklausīgā sabiedrībā, svētceļniekiem, kuri viņus uzņems - lai izgaist aizspriedumi un atklājas notiesāto pozitīvais potenciāls, IeVP un tās struktūrvienību darbiniekiem - lai svētīgais darbs „atstumto“ un „norakstīto“ labā bagātīgi atmaksājas viņu personīgajā dzīvē, brīvprātīgajiem profesionāļiem no dažādām kristiešu denominācijām, kuri iesaistījās un atbalstīja šo projektu - lai Dievs mūs visus vieno, vairo garīgo un materiālo labklājību mūsu valstī.“