Jēkabpils cietums
Olaines cietums (Latvijas Cietumu slimnīca)
Cēsu Audzināšanas iestāde nepilngadīgajiem
Daugavgrīvas cietums
Iļģuciema cietums
Cēsu Audzināšanas iestāde nepilngadīgajiem
Liepājas cietums
Rīgas Centrālcietums
Rīgas Centrālcietums
Jelgavas cietums
Valmieras cietums

 

Lai stiprinātu un atjaunotu ģimenes saites, Ieslodzījuma vietu pārvalde (IeVP) uzsākusi izglītojošu un saliedējošu ģimenes pasākumu organizēšanu ieslodzītajiem un viņu tuviniekiem.

IeVP priekšniece pulkvede Ilona Spure atzīst: “Ģimenei ir liela nozīme cilvēka dzīvē, attiecībās un ikdienā. Esot ieslodzījumā, īpaši svarīgs ir tuvinieku atbalsts. Pozitīvas domas par mājām, bērniem un citiem radiem motivē ieslodzītos pārdomāt savas noziedzīgās rīcības, laboties un veiksmīgi atsākt pilnvērtīgu dzīvi ārpus cietumu mūriem. Savukārt ieslodzīto tuviniekiem šādi pasākumi ir papildus iespēja būt kopā ar piederīgajiem, bet vientuļajiem ieslodzītajiem - iespēju mācīties ģimenes vērtības un līdzcilvēku pozitīvo savstarpējo saskarsmi.”
Pirmais ieslodzīto ģimenēm veltītais pasākums, kurā piedalījās ieslodzīto tuvinieki, notika Olaines cietuma Atkarīgo centrā aprīļa sākumā. Tā ietvaros rakstnieks Osvalds Zebris sniedza meistarklasi vēstuļu rakstīšanā. Par savu pirmo vizīti ieslodzījuma vietā rakstnieks atklāj: “Visam, kas saistās ar rakstīšanu, manā dzīvē ir īpaši labvēlīga attieksme. Un, ja es varu kādam cilvēkam iedot sajūtu par to, kā viņam labāk izklāstīt savu domu, tad es jūtos izdarījis labu darbu. Cilvēki šeit ir komunikabli, gatavi un griboši runāties. Nākot biju gatavojies, ka nekāda saruna nesanāks.”
Pasākuma ietvaros notika arī ģimeņu fotosesijas. To organizators, fotogrāfs Andris Sproģis skaidro, kādēļ fotografēties ar saviem tuvajiem ir tik svarīgi: “Mirklis, kas ietverts vienā bildē ir nozīmīgs un pozitīvs devums šo cilvēku dzīvēs, nostiprinot ģimenes saites. Cilvēciskās attiecības ir vērtīgākais, kas ikvienam var būt.”
Lai apgūtu praktiskas iemaņas, Atkarīgo centra klientiem kopā ar savām kontaktpersonām bija iespēja arī pašiem pagatavot pankūkas un cienāt ar tām savus tuviniekus.
Turpmāk ģimenēm veltītie pasākumi tiks ieviesti visās ieslodzījuma vietās Latvijā ar Eiropas Sociālā fonda (ESF) projekta “Bijušo ieslodzīto integrācija sabiedrībā un darba tirgū” atbalstu. Sadarbībā ar biedrībām, nevalstiskajām organizācijām un brīvprātīgajiem, ģimenēm veltīto pasākumu ietvaros visos cietumos notiks dažādi koncerti, tematiskie pasākumi, kino dienas, izstādes un radošās darbnīcas. Tāpat ieslodzītajiem un viņu ģimenes locekļiem paredzēti informatīvi un izglītojoši pasākumi par vecāku prasmju attīstību, ģimenes vērtībām un tradīcijām, kā arī laulāto kurss, videosveicienu un Skype tikšanos organizēšana un dažādas citas aktivitātes.
ESF projekta “Bijušo ieslodzīto integrācija sabiedrībā un darba tirgū” (identifikācijas Nr.9.1.2.0/16/I/001) mērķis ir sniegt atbalstu esošajiem un bijušajiem ieslodzītajiem, sekmējot viņu integrāciju sabiedrībā un darba tirgū. Projekta aktivitātes 85 % apmērā finansē ESF, un 15 % ir valsts budžeta finansējums.

Projekta partneri: