Jelgavas cietums
Cēsu Audzināšanas iestāde nepilngadīgajiem
Jēkabpils cietums
Rīgas Centrālcietums
Valmieras cietums
Brasas cietums
Daugavgrīvas cietums
Cēsu Audzināšanas iestāde nepilngadīgajiem
Liepājas cietums
Iļģuciema cietums
Olaines cietums (Latvijas Cietumu slimnīca)
Rīgas Centrālcietums

 

2017.gada 3.jūnija pašvaldību vēlēšanās aizdomās turētām, apsūdzētām vai tiesājamām personām, kurām kā drošības līdzeklis piemērots apcietinājums, Latvijas Republikas pilsētas vai novada vēlēšanu komisija nodrošinās balsošanu ieslodzījuma vietā. Balsošana tiks organizēta šo personu atrašanās vietā. Tiesības piedalīties pašvaldību vēlēšanās ir Latvijas pilsonim, ES pilsonim, kurš nav Latvijas pilsonis, bet ir reģistrēts Iedzīvotāju reģistrā, vēlēšanu dienā sasniedzis 18 gadu vecumu, ir reģistrēts vēlētāju reģistrā un vismaz 90 dienas pirms vēlēšanu dienas ir reģistrēts dzīvesvietā attiecīgās pašvaldības administratīvajā teritorijā, vai personai, kurai attiecīgās pašvaldības administratīvajā teritorijā pieder likumā noteiktajā kārtībā reģistrēts nekustamais īpašums.

Vēlētājam ir tiesības mainīt vēlēšanu iecirkni, izraugoties jebkuru citu vēlēšanu iecirkni tās pašvaldības administratīvajā teritorijā, kurā viņš deklarējis savu dzīvesvietu vai kurā viņam atrodas likumā noteiktajā kārtībā reģistrēts nekustamais īpašums. Par savu vēlmi mainīt vēlēšanu iecirkni, vēlētājs pauž ne vēlāk kā 18 dienas pirms vēlēšanām (līdz 2017.gada 16.maijam). Iesniegums par vēlēšanu iecirkņa maiņu jāiesniedz ieslodzījuma vietas administrācijai, kas izmantojot tiešsaistes datu pārraidi, aktualizēs Vēlētāju reģistrā iekļautās ziņas par vēlēšanu iecirkņa maiņu.

Vēlētājs, kurš vēlas balsot ieslodzījuma vietā, ne vēlāk kā trīs dienas pirms vēlēšanu dienas iesniedz iesniegumu administrācijai. Administrācija, izmantojot Vēlētāju reģistra datus, pārbauda, vai persona ir iekļauta Vēlētāju reģistrā attiecīgā iecirkņa vēlētāju sarakstā.

Ieslodzījuma vietas administrācija  nodrošinās iespēju vēlētājiem ieslodzījuma vietā laikus iepazīties ar attiecīgās pašvaldības kandidātu sarakstiem, ziņām par deputātu kandidātiem, priekšvēlēšanu programmām un informāciju par balsošanas kārtību.

Administrācija nodrošina, ka vēlētāji savu izvēli izdara atsevišķā telpā vai nodalījumā, kur vienatnē izdara savu izvēli.

Netraucējot vēlēšanu iecirkņa komisijas darbu, balsošanas norisi ieslodzījuma vietā drīkst novērot ne vairāk kā divi pilnvaroti novērotāji no katras vēlētāju apvienības, politiskās partijas vai politisko partiju apvienības, kas attiecīgās domes vēlēšanām ir iesniegušas kandidātu sarakstu, kā arī Centrālās vēlēšanu komisijas un attiecīgās pilsētas vai novada vēlēšanu komisijas locekļi un šo komisiju pilnvarotas personas, plašsaziņas līdzekļu pārstāvji, saņemot atļauju no Ieslodzījuma vietu pārvaldes priekšnieka.