Rīgas Centrālcietums
Cēsu Audzināšanas iestāde nepilngadīgajiem
Liepājas cietums
Brasas cietums
Jelgavas cietums
Cēsu Audzināšanas iestāde nepilngadīgajiem
Iļģuciema cietums
Daugavgrīvas cietums
Valmieras cietums
Rīgas Centrālcietums
Jēkabpils cietums
Olaines cietums (Latvijas Cietumu slimnīca)

2017. gada 16.maijā Ministru kabinets  piešķīra ģenerāļa pakāpi Ieslodzījuma vietu pārvaldes priekšniecei Ilonai Spurei, līdz ar to viņa kļuva par otro sievieti Latvijā, kurai tā piešķirta. I.Spure ir vienīgā sieviete ieslodzījuma vietu sistēmā, kura virzīta ģenerāļa pakāpes saņemšanai.
Tieslietu ministrs Dzintars Rasnačs uzsvēra I.Spures darba efektivitāti un amatpersonas ieguldījumu ieslodzījuma vietu sistēmas reformēšanā, kā arī atzinīgi novērtē viņas vadībā veiksmīgi īstenotos un arī turpmāk plānotos ieslodzīto resocializācijas pilnveidošanas pasākumus, kā arī priekšnieces darbu, tiecoties uz starptautisku cilvēktiesību standartiem atbilstošu risinājumu ieviešanu ieslodzījuma vietu sistēmā.

Ministrs skaidroja, ka I.Spures iniciatīvas dēļ Latvijā tika ieviesti starptautiskajām prasībām atbilstoši risinājumi ieslodzīto sadzīves apstākļu un ieslodzījuma vietu infrastruktūras uzlabošanā, kā arī tika ieviestas daudzas būtiskas un nacionāli un starptautiski pozitīvi novērtētas iniciatīvas gan attiecībā uz soda izpildes jautājumiem, gan attiecībā uz personāla un atalgojuma sistēmas reformēšanu. "Ieslodzījuma vietu pārvaldes priekšnieces pārziņā ir ļoti atbildīga joma un viņa ir spējusi ieviest jaunus drošības risinājumus ieslodzījuma vietu sistēmas uzlabošanā, tādējādi sniedzot ieguldījumu tiesiskas valsts stiprināšanā," atzina Dz.Rasnačš.

Saskaņā ar Iekšlietu ministrijas sistēmas iestāžu un Ieslodzījuma vietu pārvaldes amatpersonu ar speciālajām dienesta pakāpēm dienesta gaitas likumu ģenerāļa dienesta pakāpi piešķir valdība amatpersonai pēc piecu gadu nodienēšanas pulkveža speciālajā dienesta pakāpē, ja iegūta atbilstoša akadēmiskā vai otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība un amatpersona ieņem amatu, kuram atbilst ģenerāļa speciālā dienesta pakāpe.

I.Spurei pulkveža pakāpe tika piešķirta 2013.gada 24.aprīlī. No 2013.gada 18.jūlija I.Spure pilda Ieslodzījuma vietu pārvaldes priekšnieces amata pienākumus. Šā gada 5.aprīlī - pēdējā amatpersonas darbības un tās rezultātu novērtēšanā, I.Spure novērtēta ar novērtējuma pakāpi A1, proti, viņa atbilst noteiktajām prasībām un viņu var virzīt iecelšanai augstākā amatā.