Rīgas Centrālcietums
Olaines cietums (Latvijas Cietumu slimnīca)
Rīgas Centrālcietums
Jēkabpils cietums
Iļģuciema cietums
Liepājas cietums
Daugavgrīvas cietums
Cēsu Audzināšanas iestāde nepilngadīgajiem
Brasas cietums
Jelgavas cietums
Cēsu Audzināšanas iestāde nepilngadīgajiem
Valmieras cietums

Cēsu Audzināšanas iestādē nepilngadīgajiem notika ikgadēja vecāku konference. Vecākiem bija iespēja iepazīties ar ieslodzīto sadzīves apstākļiem, tikties ar iestādes vadību, Resocializācijas daļas darbiniekiem, skolotājiem. Mātes un ģimenes dienas ietvaros notika svētku koncerts, kuru gatavoja un vadīja paši ieslodzītie. Vecāki tika apsveikti ar jauniešu pašdarinātām apsveikuma kartītēm, kā arī šī diena bija patīkama laika pavadīšana kopā ar saviem vecākiem.