Daugavgrīvas cietums
Liepājas cietums
Cēsu Audzināšanas iestāde nepilngadīgajiem
Rīgas Centrālcietums
Rīgas Centrālcietums
Olaines cietums (Latvijas Cietumu slimnīca)
Cēsu Audzināšanas iestāde nepilngadīgajiem
Iļģuciema cietums
Valmieras cietums
Jēkabpils cietums
Jelgavas cietums

2018.gada 28.jūnijā Ieslodzījuma vietu pārvalde uzsāka īstenot Eiropas Savienības Erasmus+ programmas projektu "Atkarīgo centra darbinieku mobilitātes darba metožu pilnveidei" Nr.2018-1-LV01-KA104-046924 (turpmāk – Projekts).

No 2019. gada 9.–14. aprīlim tika īstenota vizīte uz Varšavu, Poliju, kuras laikā divas speciālistes no Olaines cietuma (Latvijas Cietumu slimnīca) Atkarīgo centra apmeklēja Stefana Batorija Fonda (Stefan Batory Foundation) Reģionālās alkohola un narkotisko vielu programmas apmācību kursus. Kursos piedalījās psihologi, konsultanti, psihoterapeiti un citi speciālisti no Latvijas, Igaunijas, Ukrainas, Polijas, Bulgārijas, Gruzijas un Baltkrievijas.

  

 

Vairāk par Erasmus+ programmu var uzzināt Valsts izglītības attīstības aģentūras (VIAA) mājaslapas www.viaa.gov.lv sadaļā Erasmus+ un programmas mājaslapā www.erasmusplus.lv.