Iļģuciema cietums
Rīgas Centrālcietums
Olaines cietums (Latvijas Cietumu slimnīca)
Rīgas Centrālcietums
Valmieras cietums
Cēsu Audzināšanas iestāde nepilngadīgajiem
Jelgavas cietums
Liepājas cietums
Jēkabpils cietums
Cēsu Audzināšanas iestāde nepilngadīgajiem
Daugavgrīvas cietums

2018.gada 28.jūnijā Ieslodzījuma vietu pārvalde uzsāka īstenot Eiropas Savienības Erasmus+ programmas projektu "Atkarīgo centra darbinieku mobilitātes darba metožu pilnveidei" Nr.2018-1-LV01-KA104-046924 (turpmāk – Projekts).

No 2019. gada 9.–14. aprīlim tika īstenota vizīte uz Varšavu, Poliju, kuras laikā divas speciālistes no Olaines cietuma (Latvijas Cietumu slimnīca) Atkarīgo centra apmeklēja Stefana Batorija Fonda (Stefan Batory Foundation) Reģionālās alkohola un narkotisko vielu programmas apmācību kursus. Kursos piedalījās psihologi, konsultanti, psihoterapeiti un citi speciālisti no Latvijas, Igaunijas, Ukrainas, Polijas, Bulgārijas, Gruzijas un Baltkrievijas.

  

 

Vairāk par Erasmus+ programmu var uzzināt Valsts izglītības attīstības aģentūras (VIAA) mājaslapas www.viaa.gov.lv sadaļā Erasmus+ un programmas mājaslapā www.erasmusplus.lv.