Rīgas Centrālcietums
Jelgavas cietums
Cēsu Audzināšanas iestāde nepilngadīgajiem
Olaines cietums (Latvijas Cietumu slimnīca)
Daugavgrīvas cietums
Rīgas Centrālcietums
Valmieras cietums
Cēsu Audzināšanas iestāde nepilngadīgajiem
Liepājas cietums
Jēkabpils cietums
Iļģuciema cietums

2018.gada 28.jūnijā Ieslodzījuma vietu pārvalde uzsāka īstenot Eiropas Savienības Erasmus+ programmas projektu "Atkarīgo centra darbinieku mobilitātes darba metožu pilnveidei" Nr.2018-1-LV01-KA104-046924 (turpmāk – Projekts).

No 2019. gada jūnija līdz augustam tika īstenoti informatīvie semināri, lai Ieslodzījuma vietu sistēmas personālu informētu par īstenotajām projekta aktivitātēm un Projekta ieguldījumu Olaines cietuma (Latvijas Cietumu slimnīca) Atkarīgo centra kolēģu profesionālajā pilnveidē.

  1. gada 21. augustā Olaines cietuma (Latvijas Cietumu slimnīca) Atkarīgo centra telpās tiks organizēts Projekta noslēguma pasākums, kurā mobilitāšu dalībnieki un Darba grupas locekļi (Darba grupa atkarību mazināšanas programmu metodoloģiju darbam ar atkarīgajiem pieaugušajiem – notiesātajiem vīriešiem un sievietēm pilnveidei) prezentēja mobilitātēs gūto pieredzi, iegūtās zināšanas un Projekta rezultātus – veiktos uzlabojumus atkarību mazināšanas programmās, kas tiek īstenotas Olaines cietuma (Latvijas Cietumu slimnīca) Atkarīgo centrā.

Vairāk par Erasmus+ programmu var uzzināt Valsts izglītības attīstības aģentūras (VIAA) mājaslapas www.viaa.gov.lv sadaļā Erasmus+ un programmas mājaslapā www.erasmusplus.lv.