Jelgavas cietums
Daugavgrīvas cietums
Olaines cietums (Latvijas Cietumu slimnīca)
Valmieras cietums
Rīgas Centrālcietums
Jēkabpils cietums
Rīgas Centrālcietums
Cēsu Audzināšanas iestāde nepilngadīgajiem
Cēsu Audzināšanas iestāde nepilngadīgajiem
Liepājas cietums
Iļģuciema cietums

 

Kopš Ieslodzījuma vietu pārvalde (IeVP) īsteno Eiropas Sociālā fonda (ESF) projektu “Bijušo ieslodzīto integrācija sabiedrībā un darba tirgū”, Olaines cietuma Atkarīgo centrā “Resocializācijas centrs atkarīgajiem” noticis jau otrais klientiem un viņu tuviniekiem domātais attiecību stiprināšanas pasākums.

Šoreiz pasākums aizritēja kuplākā dalībnieku lokā. Aizvadītajā sestdienā ģimenes dienas pasākumā piedalījās 21 ģimene, tajā skaitā savus tēvus uz atkarīgo centru bija ieradušies apciemot 10 bērni vecumā no 7 mēnešiem līdz 17 gadiem.

Ģimenes ieturēja svētku pusdienas, kā arī iesaistījās radošajā darbnīcā, zīmējot un līmējot apsveikumus kopā ar sākumskolas skolotāju un biedrības “Es varu visu” vadītāju Kadriju Beiroti. Savukārt par sportiskajām, komandas saliedēšanas un savstarpējās uzticēšanās aktivitātēm rūpējās austrumu cīņu meistari Kaspars Meļņikonis un Miķelis Resnis.

Olaines cietuma Atkarīgo centra “Resocializācijas centrs atkarīgajiem” vadītāja Ilze Ušacka vēroja notiekošo no malas un ar gandarījumu atzina: “Atbalsts un radinieku satikšanās ļoti stiprina gan klientus, gan darbiniekus. Un, ja klientu stiprina, tad viņam pieaug motivācija mainīties. Savukārt centra psihologiem un klientu kontaktpersonām šīs tikšanās ir iespēja izvērtēt klientu izaugsmi un ieraudzīt viņu jaunās un pozitīvās rakstura šķautnes, tās veiksmīgi pielietojot tālākā sadarbībā ar klientiem.”

Ne mazāk nozīmīgs šis pasākums bija arī ieslodzīto tuviniekiem. Uz pasākumu atnākušie radinieki pateicās par labi organizēto tikšanos darbiniekiem un pauda gandarījumu par cilvēcīgo attieksmi un psiholoģisko atbalstu, kāds viņiem trūkst sabiedrībā, jo ģimenes locekļiem, īpaši bērniem, ikdienā nākas saskarties ar neiecietību un atstumtību.

Sportisko aktivitāšu vadītājs un austrumu cīņu meistars K. Meļņikonis, novērtējot ieslodzīto paveikto komandu nodarbību laikā, atzina: “Ja šo cilvēku domāšanas veidu ievirzītu pozitīvās sliedēs un ļautu viņiem saprast, kā ar savu rīcību un attieksmi labāk dzīvot un darīt savām ģimenēm un sabiedrībai noderīgas lietas, tad tas būtu fantastiski!” “Viņi [ieslodzītie] ir pilnīgi normāli cilvēki, priekš kuriem svarīgi radīt to sajūtu, kā var būt, ja sanāk sadarboties,” atklāja M. Resnis.

ESF projekta “Bijušo ieslodzīto integrācija sabiedrībā un darba tirgū” (identifikācijas Nr.9.1.2.0/16/I/001) mērķis ir sniegt atbalstu esošajiem un bijušajiem ieslodzītajiem, sekmējot viņu integrāciju sabiedrībā un darba tirgū. Projekta aktivitātes 85 % apmērā finansē ESF, un 15 % ir valsts budžeta finansējums. Projekta ietvaros tiek organizēti pasākumi notiesātajām un viņu ģimenēm. Šo aktivitāšu mērķis ir sekmēt ģimenes saikņu nostiprināšanu un notiesāto iekļaušanos sabiedrībā.