Jēkabpils cietums
Olaines cietums (Latvijas Cietumu slimnīca)
Brasas cietums
Valmieras cietums
Liepājas cietums
Cēsu Audzināšanas iestāde nepilngadīgajiem
Jelgavas cietums
Daugavgrīvas cietums
Rīgas Centrālcietums
Rīgas Centrālcietums
Iļģuciema cietums
Cēsu Audzināšanas iestāde nepilngadīgajiem

Aizvadītajā piektdienā, 25. augustā, Ieslodzījuma vietu pārvalde (IeVP), sadarbībā ar Valsts probācijas dienestu (VPD) uzsāka informatīvo semināru ciklu pašvaldību un nevalstisko organizāciju pārstāvjiem, lai veicinātu valsts iestāžu un pašvaldību savstarpējo sadarbību, informētu par resocializācijas darba būtību un kriminālsodu izpildes jomas aktualitātēm.

Pirmajās apmācībās Daugavpilī kopumā apmeklēja 22 Latgales pašvaldību darbinieki, kuru darbs ikdienā saistīts ar ieslodzītajiem un bijušajiem ieslodzītajiem – sociālo dienestu vadītāji, sociālie darbinieki, psihologi, kā arī pašvaldību administrācijas un pašvaldības policijas pārstāvji.
Informatīvā semināra gaitā IeVP un VPD pārstāvji prezentēja Latvijas kriminālsodu izpildes specifiku un statistiku, abu iestāžu galvenos darbības virzienus un praktisko resocializācijas darbu ar ieslodzītajiem un bijušajiem ieslodzītajiem, kā arī ieskicēja “vidējā klienta” portretu, sniedzot konsultācijas par piemērotākajām pieejām darbā ar šiem cilvēkiem. Tāpat semināra gaitā tika analizēti praksē balstīti gadījumi un meklēti labākie risinājumi sociālā atbalsta sniegšanā jau minētajām mērķa grupām.
IeVP Resocializācijas daļas priekšniece Svetlana Trubačova atzīst: “Šādas vispārīgas ikgadējās apmācības par kriminālsodu izpildes specifiku pašvaldībās strādājošajiem ir īpaši aktuālas, lai nodrošinātu veiksmīgu informācijas apmaiņu un sinerģiju starp iesaistītajiem institūcijām periodā, kad cilvēks tiek gatavots atbrīvošanai pēc soda izciešanas. Mūsu vēlme ir saīsināt klientu gaidīšanas laiku sekmīgai sociālo dienestu pakalpojumu saņemšanai, palīdzot viņiem veiksmīgāk iekļauties sabiedrībā un mazinot atkārtotu noziegumu izdarīšanas risku.”
Savukārt sociālo dienestu darbinieki pauda gandarījumu par organizētajām mācībām un vērtīgo pieredzes bagātināšanu Latgales kolēģu starpā.
Tikšanās laikā Latgales pašvaldību eksperti iepazinās arī ar IeVP Eiropas Sociālā fonda (ESF) projektu iespējām bijušo ieslodzīto integrācijai sabiedrībā un kriminālsodu izpildes nozarē strādājošo profesionālās kapacitātes paaugstināšanas iecerēm.
IeVP šādus informatīvos seminārus pašvaldību sociālo dienestu un nevalstisko organizāciju darbiniekiem līdz 2017. gada beigām plāno organizēt arī Liepājā, Valmierā, Jelgavā un Rīgā.
Ikgadējās reģionālās pašvaldību darbinieku apmācības darbam ar ieslodzītajiem un bijušajiem ieslodzītajiem notiek IeVP īstenotā ESF projekta “Resocializācijas sistēmas efektivitātes paaugstināšana” (ID Nr. 9.1.3.0/16/I/001) ietvaros. Projektu 85 % apmērā finansē ESF, un 15% ir valsts budžeta finansējums.

                        Projekta partneris: