Daugavgrīvas cietums
Cēsu Audzināšanas iestāde nepilngadīgajiem
Cēsu Audzināšanas iestāde nepilngadīgajiem
Olaines cietums (Latvijas Cietumu slimnīca)
Jēkabpils cietums
Liepājas cietums
Jelgavas cietums
Rīgas Centrālcietums
Brasas cietums
Valmieras cietums
Iļģuciema cietums
Rīgas Centrālcietums

Aizvadītajā nedēļas nogalē abās Daugavgrīvas cietuma nodaļās Daugavpilī notika ieslodzītajiem un viņu ģimenēm domātie pasākumi, lai stiprinātu ģimenes locekļu attiecības.

Daugavgrīvas cietuma Daugavpils nodaļas pasākumu 26. augustā kopumā apmeklēja 7 ģimenes jeb 30 dalībnieki, no kuriem 10 bija bērni, jaunākajam pasākuma dalībniekam bija 3 mēneši. Savukārt svētdien, 27. augustā, Daugavgrīvas cietuma Grīvas nodaļā pasākumā piedalījās 14 ieslodzīto ģimenes (28 ģimenes locekļi), tajā skaitā arī 7 bērni.

Daugavgrīvas cietuma priekšnieka vietniece Olga Risa par ģimeņu viesošanos abās Daugavgrīvas cietuma nodaļās atzīst: “Šāds pasākums, kad pie ieslodzītajiem vienlaikus ierodas vairāki radinieki, Daugavgrīvas cietumā ir jaunums un reizē arī drošības izaicinājums. Taču klientiem šādi svētki noteikti ir nepieciešami, lai stiprinātu viņu motivāciju mainīties un uz brīdi “izņemtu” no cietuma rutīnas.”
Pasākuma organizēšanā piedalījās brīvprātīgās Aina Vilcāne un Elvīra Marecka, kuras vadīja radošās darbnīcas, veidojot kopā ar pasākuma dalībniekiem ģimeņu ģerboņus un simbolus. Pasākumu aktīvo daļu organizēja Biedrības “Atklāj sevi” pārstāvis Helmuts Elksnis, kurš Daugavgrīvas cietuma nodaļās vadīja Ģimenes dienu komandas saliedēšanas aktivitātes. Bērnus un pieaugušos ar dalību tehniskās modelēšanas darbnīcā aizrāva Anfisa Labute, dodot katram iespēju sevi izpaust.

Īpaša pateicība Daugavgrīvas cietuma resocializācijas daļas galvenajam inspektoram Anatolijam Čapkevičam un visiem Daugavgrīvas cietuma darbiniekiem, par nenovērtējamo personisko ieguldījumu Ģimenes dienu pasākumu organizēšanā abās Daugavgrīvas cietuma nodaļās.

Tāpat Projekts izsaka pateicību, katram, kurš ieguldīja daļu no sevis šo pasākumu veiksmīgā norisē, lai ģimenes varētu izbaudīt šo nedēļas nogali pilnā apmērā.

IeVP Eiropas Savienības Sociālā fonda (ESF) projekta ietvaros tiek organizēti pasākumi notiesātajām un viņu ģimenēm. Šo aktivitāšu mērķis ir sekmēt ģimenes saikņu nostiprināšanu un notiesāto iekļaušanos sabiedrībā.

ESF projekta “Bijušo ieslodzīto integrācija sabiedrībā un darba tirgū” (identifikācijas Nr.9.1.2.0/16/I/001) mērķis ir sniegt atbalstu esošajiem un bijušajiem ieslodzītajiem, sekmējot viņu integrāciju sabiedrībā un darba tirgū. Projekta aktivitātes 85 % apmērā finansē ESF, un 15 % ir valsts budžeta finansējums.

 

 
Projekta partneri: