Daugavgrīvas cietums
Liepājas cietums
Jēkabpils cietums
Valmieras cietums
Rīgas Centrālcietums
Cēsu Audzināšanas iestāde nepilngadīgajiem
Rīgas Centrālcietums
Brasas cietums
Olaines cietums (Latvijas Cietumu slimnīca)
Cēsu Audzināšanas iestāde nepilngadīgajiem
Iļģuciema cietums
Jelgavas cietums

Kas ir Google un kā nosūtīt e-pastu? Kādas datora programmatūras jālieto, lai veiksmīgi izveidotu CV? Kur internetā meklēt darbu un kā pareizi uzvesties darba intervijas laikā? Kāpēc un kā iesniegt darba algas grāmatiņu Valsts ieņēmumu dienesta Elektroniskās deklarēšanās sistēmā?

Līdz ar jauna mācību gada sākumu Ieslodzījuma vietu pārvalde (IeVP) Eiropas Savienības Sociālā fonda (ESF) projekta “Bijušo ieslodzīto integrācija sabiedrībā un darba tirgū” (ID Nr.9.1.2.0/16/I/001) ietvaros palīdzēs ieslodzītajiem apgūt jaunas zināšanas un praktiskās iemaņas ikdienas dzīvei mūsdienu tehnoloģiju laikmetā, veicinot ieslodzīto darba prasmju attīstīšanu.

Laiks, ko notiesātie pavada ieslodzījumā, atrauj no realitātes. Neskatoties uz tehnoloģiju lietošanas aizliegumu cietumos, ir svarīgi informēt notiesātos par mūsdienās tik ierastām darbībām, kā, piemēram, Microsoft Office un e-pasta lietošanu. Dažādu dzīvē un darbā noderīgu iemaņu un prasmju attīstīšana ļoti noderēs pēc atbrīvošanās iesaistīties darba tirgū.

Septembrī Brasas cietumā, Iļģuciema cietumā un Rīgas Centrālcietumā ieslodzītie uzsāks apgūt datorzinību pamatus, lietišķo etiķeti, uzņēmējdarbību un mediju lietotprasmi, veicinot notiesāto iespējas iegūt papildu zināšanas par mūsdienīgu dzīvi un tehnoloģiju izmantošanas iespējām.

Pirmā datorzinību nodarbība 5. septembrī jau notikusi Brasas cietumā.

Ar ESF līdzfinansējumu līdz 2022. gada beigām IeVP plāno īstenot 22 dažādas aktivitātes ieslodzīto darba prasmju attīstīšanai ieslodzījuma vietās, katru gadu pasākumos iesaistot ap 330 notiesāto.

Darba prasmju attīstīšanas pasākumi notiek IeVP ESF projekta “Bijušo ieslodzīto integrācija sabiedrībā un darba tirgū” (ID Nr. 9.1.2.0/16/I/001) ietvaros. Projektu 85% apmērā finansē ESF, un 15 % ir valsts budžeta finansējums.

 

 Projekta partneri: