Liepājas cietums
Cēsu Audzināšanas iestāde nepilngadīgajiem
Daugavgrīvas cietums
Iļģuciema cietums
Valmieras cietums
Rīgas Centrālcietums
Cēsu Audzināšanas iestāde nepilngadīgajiem
Olaines cietums (Latvijas Cietumu slimnīca)
Brasas cietums
Jelgavas cietums
Jēkabpils cietums
Rīgas Centrālcietums

2017.gada 15.septembrī, plkst.10.00 tiks iesvētīts atjaunotais Daugavgrīvas cietuma Daugavpils nodaļas kapelas altāris.  Kokgriešanas meistars Pauls Lubgans altāri veidoja pēc senām, arhīvā atrastām Dvinskas cietuma baznīcas altāra fotogrāfijām.

 

Projektu par Daugavgrīvas cietuma Daugavpils nodaļas kapelas ierīkošanu, ar gotiska stila altāra uzstādīšanu, sāka izstrādāt jau 2009.gadā.  Lai projektu īstenotu, bija nepieciešams iegādāties speciālu, kokgriešanai paredzētu kokmateriālu. Meistars altāri izgatavoja bez atlīdzības. Šim nolūkam Daugavgrīvas cietumā tika atvērts ziedojumu un dāvinājumu konts, kurā gan fiziskas, gan juridiskas personas brīvprātīgi varēja ieskaitīt naudas līdzekļus šā projekta īstenošanai.

Altāra atdzimšana bija iespējama, pateicoties meistara nesavtībai, ziedotāju labvēlībai, kā arī ieslodzīto ieinteresētībai un līdzdalībai.

Altāra iesvētīšanas pasākumā piedalīsies dažādu konfesiju pārstāvji. Savu svētību dos Rēzeknes - Aglonas diecēzes bīskaps Jānis Bulis, Mārtiņa Lutera evaņģēliski luteriskās baznīcas mācītājs Andis Lenšs,   Sv. Nikolaja kapsētas pareizticīgās baznīcas priesteris Aleksandrs Dreimanis,  kā arī citi  garīdznieki.