Jelgavas cietums
Olaines cietums (Latvijas Cietumu slimnīca)
Valmieras cietums
Cēsu Audzināšanas iestāde nepilngadīgajiem
Jēkabpils cietums
Cēsu Audzināšanas iestāde nepilngadīgajiem
Daugavgrīvas cietums
Rīgas Centrālcietums
Iļģuciema cietums
Brasas cietums
Liepājas cietums
Rīgas Centrālcietums

Lai sekmētu ģimenes saikņu nostiprināšanu un notiesāto iekļaušanos sabiedrībā, aizvadītajā nedēļas nogalē Jēkabpils cietumā pirmo reizi notika ieslodzītajiem  un viņu tuviniekiem domātais attiecību stiprināšanas pasākums „Ģimenes diena”. Pasākumu apmeklēja septiņas ieslodzīto ģimenes jeb 22 dalībnieki, no kuriem 4 bija bērni. Jaunākajam pasākuma dalībniekam tikai trīs gadi. Pasākuma organizēšanā piedalījās vairāki brīvprātīgie. Daktere klauna - Sanita Limonoviča, rūpējās par dalībnieku prieku un pozitīvām emocijām. Visvairāk klātesošajiem patika Ziepju burbuļu šovs, kuru organizēja un vadīja  Alīse Potaša un Edgars Potašs.

Jēkabpils cietuma priekšnieks Vjačeslavs Rakels izteica pateicību Ģimenes dienas organizatoriem un izteica cerību, ka šī tradīcija saglabāsies un pasākumi notiks biežāk, jo ir ļoti nepieciešami mūsu klientiem, lai varētu stiprināt savas attiecības ar ģimeni, motivētu mainīties un saprast, ka svarīgākais viņu dzīvē ir ģimene.