Liepājas cietums
Rīgas Centrālcietums
Cēsu Audzināšanas iestāde nepilngadīgajiem
Iļģuciema cietums
Rīgas Centrālcietums
Olaines cietums (Latvijas Cietumu slimnīca)
Jēkabpils cietums
Cēsu Audzināšanas iestāde nepilngadīgajiem
Brasas cietums
Daugavgrīvas cietums
Jelgavas cietums
Valmieras cietums

 

Kādas zināšanas un prasmes noder mūsdienu radošajā uzņēmējdarbībā? Kā savas vājās puses pārvērst par konkurētspējas priekšrocību? Kā jau tagad gatavoties jaunam dzīves posmam pēc atbrīvošanās? Kur meklēt ierosmi jaunām idejām uzņēmējdarbībai un kā pārvērst tās naudā? Ieslodzītos, jau cietumā esot, gatavo darba tirgum.

Ieslodzījuma vietu pārvalde (IeVP) ar Eiropas Sociālā fonda (ESF) atbalstu paplašina ieslodzīto darba prasmes un iemaņas, kas pēc atbrīvošanās varētu noderēt sekmīgai patstāvīgās dzīves uzsākšanai un legāla darba meklēšanai.

Šim mērķim Brasas cietumā, Iļģuciema cietumā, Jelgavas cietumā un Rīgas Centrālcietumā, sadarbībā ar biedrību “Zinis” norisinās praktisko darbnīcu cikls “Mana dzīves pieredze un praktiskais radošums jaunajai konkurētspējai – iespējas Latvijā un pasaulē”.

Darbnīcu mērķis ir, ar radošās domāšanas paņēmieniem un Latvijas uzņēmīgo cilvēku pieredzi, motivēt ieslodzītos apzināt un praktiski pielietot savus iekšējos resursus jaunu biznesa ideju formulēšanai un biznesa uzsākšanai pēc atbrīvošanās.

Tāpat ieslodzītajiem sniegta iespēja attīstīt savas datorprasmes, apgūstot dzīves gaitas apraksta (CV) un motivācijas vēstules rakstīšanas un noformēšanas pamatus.

Ar ESF līdzfinansējumu līdz 2022. gada beigām IeVP plāno ievērojami paplašināt ieslodzīto darba prasmju attīstīšanai domāto aktivitāšu klāstu sešos cietumos, katru gadu pasākumos iesaistot ap 330 notiesāto, tādējādi sekmējot viņu integrāciju darba tirgū.

Uzziņai: IeVP, sadarbībā ar Valsts probācijas dienestu un Nodarbinātības valsts aģentūru īsteno ESF projektu “Bijušo ieslodzīto integrācija sabiedrībā un darba tirgū” (ID Nr. 9.1.2.0/16/I/001). Projektu 85% apmērā finansē ESF, un 15 % ir valsts budžeta finansējums.