Olaines cietums (Latvijas Cietumu slimnīca)
Rīgas Centrālcietums
Iļģuciema cietums
Jelgavas cietums
Rīgas Centrālcietums
Valmieras cietums
Jēkabpils cietums
Cēsu Audzināšanas iestāde nepilngadīgajiem
Brasas cietums
Liepājas cietums
Cēsu Audzināšanas iestāde nepilngadīgajiem
Daugavgrīvas cietums

Tieslietu ministrija Ieslodzījuma vietu pārvaldes (IeVP) priekšnieces amatam uz vēl vienu termiņu virza esošo iestādes vadītāju Ilonu Spuri. "Strādājot Ieslodzījuma vietu pārvaldes vadītājas amatā, ir spējusi ap sevi pulcēt spēcīgu komandu un apliecinājusi, ka iesāktais darbs jāturpina", komentējot I.Spures virzīšanu otrajam termiņam IeVP vadītājas amatā, aģentūrai LETA sacīja tieslietu ministrs Dzintars Rasnačs."Latvijas ieslodzījuma vietu sistēmā I.Spures vadībā ir ieviesti starptautiskajiem cilvēktiesību standartiem atbilstoši risinājumi - gan ieslodzīto sadzīves apstākļu, gan infrastruktūras un drošības uzlabošanā. Piesaistot Norvēģijas finanšu instrumenta un Eiropas Sociālā fonda līdzekļus, nodrošinātas jaunas atkarību mazināšanas iespējas ieslodzītajiem, kā arī atbalsta programmas ieslodzīto un bijušo ieslodzīto karjeras plānošanai", pauda ministrs.

"Ja valdība lems par manas kandidatūras atkārtotu apstiprināšanu Ieslodzījuma vietu pārvaldes priekšnieces amatā, turpināšu iesāktos darbus iestādes funkciju un darbības efektivitātes pilnveidošanai, cietumu sistēmas infrastruktūras sakārtošanai, pamatojoties uz ēku tehniskās apsekošanas rezultātiem un iespējām izvietot ieslodzītos atbilstoši cilvēktiesību ievērošanas principiem un normatīvajos aktos noteiktajām prasībām. Turpināšu iesākto darbu Tieslietu ministrijas noteiktās kriminālsodu izpildes politikas īstenošanā, pilnveidojot ieslodzīto resocializācijas sistēmu, auditējot esošo resocializācijas līdzekļu efektivitāti un atbilstību atkārtotu noziedzīgu nodarījumu izdarīšanas risku mazināšanai, kā arī veicinot atbalsta sistēmas izveidi sabiedrībā pēc ieslodzītā atbrīvošanas no ieslodzījuma vietas. Turpināšu iesākto darbu cietumu personāla atlases un apmācību sistēmas pilnveidošanai, kā arī jaunas personāla mācību bāzes izveidei, piesaistot Norvēģijas finanšu instrumenta līdzfinansējumu. Uzskatu, ka mūsdienīgas soda izpildes efektīvas īstenošanas pamatā ir kvalificēts, profesionāls, psiholoģiski noturīgs personāls. Tādēļ par sava turpmākā darba perioda prioritāti es izvirzītu personāla attīstību, kas tendēts uz mērķu sasniegšanu", sacīja I.Spure.
I.Spure šo amatu ieņem kopš 2013.gada jūlija.
Minētais jautājums iekļauts 17.aprīlī gaidāmās valdības sēdes dienaskārtībā.