Olaines cietums (Latvijas Cietumu slimnīca)
Iļģuciema cietums
Jelgavas cietums
Liepājas cietums
Jēkabpils cietums
Rīgas Centrālcietums
Rīgas Centrālcietums
Brasas cietums
Daugavgrīvas cietums
Cēsu Audzināšanas iestāde nepilngadīgajiem
Valmieras cietums
Cēsu Audzināšanas iestāde nepilngadīgajiem

Pagājušajā sestdienā Jelgavas cietumā jau otro reizi svinēja iestādes klientu un viņu ģimeņu atkalredzēšanās svētkus, tādējādi veicinot notiesāto, viņu bērnu un tuvinieku attiecību stiprināšanu.

 

Ieslodzījuma vietu pārvalde (IeVP) jau otro gadu Eiropas Sociālā fonda (ESF) projekta “Bijušo ieslodzīto integrācija sabiedrībā un darba tirgū” ietvaros visās Latvijas ieslodzījuma vietās organizē “Ģimenes dienas”.

Visu dienu, sadarbībā ar brīvprātīgajiem un Jelgavas cietuma administrāciju, kā arī pašiem notiesātajiem, tika organizētas radošās darbnīcas, foto sesijas, aktivitātes un citi uzdevumi, kuros klienti iesaistījās kopā ar saviem tuviniekiem un bērniem.

Īpašu pārsteigumu pasākuma dalībniekiem sagādāja terapijas suņu biedrības “Maigais suns” kanisterapeits Viktors Mucinieks un viņa Pireneju kalnu suņi un Bernes ganu suns. Viktors Mucinieks Ģimenes dienas ietvaros iepazīstināja pasākuma dalībniekus ar kanisterapijas ideju, klātesošajiem demonstrējot suņu draudzību, prieku un maigumu. Terapijas laikā ikviens varēja mazināt negatīvo stresu un gūt pozitīvas emocijas, piedaloties foto sesijās kopā ar suņiem. Šie suņi tik tiešām uzlaboja garastāvokli ikvienam, īpaši pasākuma vismazākajiem apmeklētājiem.

Tāpat klienti kopā ar saviem bērniem un tuviniekiem piedalījās ziepju burbuļu darbnīcā, kuras materiālus iepriekš bija nodrošinājis SIA “Burbuļu birojs”. Pateicoties brīvprātīgās Zanes Pumpures – Prāmnieces atsaucībai, vecākiem kopā ar bērniem bija iespēja darboties ar smilšu aplikācijām. Savukārt ģimeņu foto sesiju, radošās darbnīcas un aktivitātes pasākuma laikā organizēja un vadīja brīvprātīgās Evija Prauliņa, Sintija Landsmane, Laura Freimane un Inga Ermansone.

Ģimenes dienu organizatoru komanda pateicas Jelgavas cietuma vadībai un draudzīgajam kolektīvam par uzņemšanu un iesaistīšanos iestādes klientu, viņu bērnu un ģimeņu saišu stiprināšanā, kā arī brīvprātīgajiem, kas veltīja savu laiku, zināšanas un resursus resocializācijas darbam ieslodzījuma vietā.

Minētā IeVP ESF projekta ietvaros tiek organizēti pasākumi notiesātajām un viņu ģimenēm jeb Ģimenes dienas. Šo aktivitāšu mērķis ir sekmēt ģimenes saikņu nostiprināšanu un notiesāto iekļaušanos sabiedrībā.

Uzziņai: IeVP, sadarbībā ar Valsts probācijas dienestu un Nodarbinātības valsts aģentūru īsteno ESF projektu “Bijušo ieslodzīto integrācija sabiedrībā un darba tirgū” (ID Nr. 9.1.2.0/16/I/001). Projektu 85% apmērā finansē ESF, un 15 % ir valsts budžeta finansējums.

 

Projekta partneri: