Iļģuciema cietums
Cēsu Audzināšanas iestāde nepilngadīgajiem
Brasas cietums
Olaines cietums (Latvijas Cietumu slimnīca)
Rīgas Centrālcietums
Jēkabpils cietums
Rīgas Centrālcietums
Liepājas cietums
Jelgavas cietums
Valmieras cietums
Cēsu Audzināšanas iestāde nepilngadīgajiem
Daugavgrīvas cietums

Lai veicinātu notiesāto personu lietderīgu brīvā laika pavadīšanu un attīstītu viņu sociālās prasmes, Brasas cietuma klienti piedalījās biedrības ProBono&Mentors un SIA Brain Games brīvprātīgo rīkotajā kopīgā galda spēles Carcassonne pasākumā.

 

“Draudzības un komandas gars var uzplaukt, spēlējot galda spēles, jo spēlējot tiek apgūtas iemaņas sadarboties, iegūtais pozitīvais lādiņš spēles laikā mazina cilvēkā sasprindzinājumu, harmonizē emocionālo stāvokli, atstāj nomierinošu efektu, māca pacietību, attīsta atmiņu un loģisko domāšanu, aizpilda vaļas brīžus, maina cilvēka intereses un ieaudzina pozitīvās vērtības. Tāpat arī attīsta fantāziju un papildina vārdu krājumu,” atzīst Brasas cietuma Resocializācijas daļas kolektīvs.

Pie viena no spēļu galdiem uzvarēja draudzība, pie cita uzvaras laurus plūca vairāki veiksminieki. Brīvprātīgie skaidroja spēles noteikumus, koordinēja komandu darbības un uzmanīja, lai spēles rit pēc noteikumiem. Pasākuma laikā bija jūtama pozitīva spriedze un spēlētāju interese. Pie četriem galdiņiem noritēja spraiga intelektuāla spēle.

Iestādes klienti atzina – ja šādas spēles būtu pieejamas cietuma bibliotēkā, brīvajā laikā viņi varētu arī paši spēlēt.

Brasas cietuma Resocializācijas daļas kolektīvs izsaka pateicību brīvprātīgajiem par iespēju šādas spēles organizēt ieslodzījuma vietā.

Brīvprātīgo piesaiste darbam ieslodzījuma vietās notika Ieslodzījuma vietu pārvaldes (IeVP) Eiropas Sociālā fonda (ESF) projekta “Bijušo ieslodzīto integrācija sabiedrībā un darba tirgū” ietvaros.

Minētā IeVP ESF projekta darbība ietvaros tiek veicināta brīvprātīga darbs ar ieslodzītajiem ieslodzījuma vietās, ar mērķi mazināt notiesāto personu antisociālu uzvedību, kriminālās attieksmes un uzlabot šo personu attieksmi un uzvedību, veicinot iekļaušanos sabiedrībā.

Uzziņai: IeVP, sadarbībā ar Valsts probācijas dienestu un Nodarbinātības valsts aģentūru īsteno ESF projektu “Bijušo ieslodzīto integrācija sabiedrībā un darba tirgū” (ID Nr. 9.1.2.0/16/I/001). Projektu 85% apmērā finansē ESF, un 15 % ir valsts budžeta finansējums.

 

Projekta partneri: