Rīgas Centrālcietums
Brasas cietums
Cēsu Audzināšanas iestāde nepilngadīgajiem
Jēkabpils cietums
Liepājas cietums
Olaines cietums (Latvijas Cietumu slimnīca)
Jelgavas cietums
Valmieras cietums
Rīgas Centrālcietums
Iļģuciema cietums
Cēsu Audzināšanas iestāde nepilngadīgajiem
Daugavgrīvas cietums


Kopš 2018. gada aprīļa deviņos Latvijas cietumos ieslodzītajiem tiek dota papildu iespēja iegūt jaunas zināšanas un attīstīt savas darba prasmes, iesaistoties profesionālās pilnveides izglītības programmās. Ieslodzījuma vietu pārvalde (IeVP) apmācības organizē ar mērķi sekmēt šo personu veiksmīgāku iekļaušanos darba tirgū pēc atbrīvošanās.

 

Profesionālās izglītības iespēju paplašināšana ieslodzījuma vietās notiek ar IeVP Eiropas Sociālā fonda (ESF) projekta “Bijušo ieslodzīto integrācija sabiedrībā un darba tirgū” starpniecību. Apmācības ieslodzījuma vietās nodrošina mācību centra “Buts” speciālisti.

Pirmās nodarbības aizsāktas Jelgavas cietumā. Notiesātie pasniedzēja vadībā ar aerogrāfa palīdzību apgūst auto virsbūves detaļu krāsošanu. Maija vidū šie cilvēki saņems pirmās apliecības par profesionālās pilnveides izglītības apguvi.

Ar ESF projekta atbalstu vēl astoņās ieslodzījuma vietās notiesātajiem būs iespēja apgūt tādas profesionālās pilnveides programmas, kā, piemēram, kokgriešanas tehnoloģijas pamati Brasas cietumā un Jēkabpils cietumā, apdares darbi un telpu remonts Rīgas Centrālcietumā un Liepājas cietumā, nagu dizains un modelēšana Iļģuciema cietumā, cauruļvadu montēšana Valmieras cietumā un Cēsu Audzināšanas iestādē nepilngadīgajiem, transportlīdzekļa virsbūves detaļu krāsošana ar aerogrāfu Daugavgrīvas cietumā.

Ar ESF līdzfinansējumu līdz 2022. gada beigām IeVP plāno ievērojami paplašināt ieslodzīto darba prasmju attīstīšanai domāto aktivitāšu klāstu cietumos, katru gadu pasākumos iesaistot ap 330 notiesāto, tādējādi sekmējot viņu integrāciju darba tirgū.

Uzziņai: IeVP, sadarbībā ar Valsts probācijas dienestu un Nodarbinātības valsts aģentūru īsteno ESF projektu “Bijušo ieslodzīto integrācija sabiedrībā un darba tirgū” (ID Nr. 9.1.2.0/16/I/001). Projektu 85% apmērā finansē ESF, un 15 % ir valsts budžeta finansējums.