Cēsu Audzināšanas iestāde nepilngadīgajiem
Cēsu Audzināšanas iestāde nepilngadīgajiem
Liepājas cietums
Daugavgrīvas cietums
Rīgas Centrālcietums
Valmieras cietums
Brasas cietums
Rīgas Centrālcietums
Iļģuciema cietums
Jēkabpils cietums
Jelgavas cietums
Olaines cietums (Latvijas Cietumu slimnīca)

    Līdz Latvijas proklamēšanas 100.gadadienai laika nav atlicis daudz. Gatavošanās svētkiem jau notiek, to rīkošanā aicināta iesaistīties arī sabiedrība un padomāt, ko ikviens no mums var uzdāvināt savai valstij svētkos.

 

    Daugavgrīvas cietuma kolektīva viena no prioritātēm ir Latvijas sakopšana un stiprināšana, vēlme uzdāvināt tai paliekošas vērtības, kuras nākamajos 100 gados pieņemsies spēkā un augs Latvijai. Latvijas simtgades un mūsu Penitenciārās sistēmas 100 gadu jubilejas, kas būs 2019.gadā, svinību ietvaros notika pasākums „100 cilvēki 100 bērzus”.

    Šā gada maija sākumā, Daugavpils novada Kalkūnes pagasta meža cirsmā Daugavgrīvas cietuma amatpersonas un darbinieki kopā ar savām ģimenēm iestādīja 100 bērzus, kuru stādus bija sarūpējusi akciju sabiedrības „Latvijas valsts meži” Dienvidlatgales mežsaimniecības mežkopība. Cietuma kolektīvs pasākuma laikā izveidoja jaunu koku audzi, iestādot vairāk nekā 5000 tūkstošus bērzu 2,7 ha platībā. Koki tika stādīti izmantojot lāpstas, bet pasākuma dalībniekiem bija iespēja iepazīties arī ar citiem koku stādīšanas veidiem un instrumentiem, uzzināt kā saskaitot kopā kokus, iegūst audzes šķērslaukumu m2 uz hektāra, kādos gadījumos aizliedz meža galveno cirti, kā arī to, ka uz 1 ha ir jāiestāda 2000 bērzu ar attālumu starp tiem 2,2 m. Bērzu stādīšanas pasākuma noslēgumā dalībnieki vienojās, ka bērzu stādīšanas vietā vajadzētu atgriezties rudenī un arī nākamajos gados, lai novērtētu, kā tie ir ieauguši un nepieciešamības gadījumā veiktu meža cirsmas papildināšanu.

    Simts gadu ir liels skaitlis, nozīmīgs periods mūsu valstij. Mēs varam ar cieņu un godu svinēt šo notikumu, tāpēc Daugavgrīvas cietuma kolektīvs simtgades svinību ietvaros aicina ikvienu domāt par savu dzimšanas dienu, par sevi kā būtisku valsts daļu, kā arī par savu ieguldījumu simtgadei, jo cilvēks ir lielākā valsts vērtība.

„Sargājiet savu valsti, izkopiet to, jo zināt – ja nebūs Latvijas, nebūsiet arī jūs!”
(J.Čakste)