Iļģuciema cietums
Jelgavas cietums
Rīgas Centrālcietums
Rīgas Centrālcietums
Valmieras cietums
Olaines cietums (Latvijas Cietumu slimnīca)
Daugavgrīvas cietums
Cēsu Audzināšanas iestāde nepilngadīgajiem
Jēkabpils cietums
Brasas cietums
Liepājas cietums
Cēsu Audzināšanas iestāde nepilngadīgajiem

Šā gada 23.jūnijā Jēkabpils cietumā notika Līgo svētku pasākums, kuru apmeklēja 62  notiesātie no vairākām vienībām. Pasākumā ieslodzītie cepa desiņas un baudīja maltīti pie svētku galda brīvā dabā. Lai papildinātu svētku noskaņu, paši ieslodzītie organizēja un vadīja dažādas atrakcijas.