Jēkabpils cietums
Cēsu Audzināšanas iestāde nepilngadīgajiem
Jelgavas cietums
Liepājas cietums
Daugavgrīvas cietums
Rīgas Centrālcietums
Valmieras cietums
Olaines cietums (Latvijas Cietumu slimnīca)
Cēsu Audzināšanas iestāde nepilngadīgajiem
Iļģuciema cietums
Rīgas Centrālcietums
Brasas cietums

Šā gada 23.jūnijā Jēkabpils cietumā notika Līgo svētku pasākums, kuru apmeklēja 62  notiesātie no vairākām vienībām. Pasākumā ieslodzītie cepa desiņas un baudīja maltīti pie svētku galda brīvā dabā. Lai papildinātu svētku noskaņu, paši ieslodzītie organizēja un vadīja dažādas atrakcijas.