Jelgavas cietums
Olaines cietums (Latvijas Cietumu slimnīca)
Liepājas cietums
Rīgas Centrālcietums
Daugavgrīvas cietums
Valmieras cietums
Jēkabpils cietums
Cēsu Audzināšanas iestāde nepilngadīgajiem
Rīgas Centrālcietums
Cēsu Audzināšanas iestāde nepilngadīgajiem
Iļģuciema cietums

Ieslodzītie ir tādi paši sabiedrības pārstāvji, tikai dažādu rīcību un darbību rezultātā viņi uz laiku nonākuši tur – cietumā. Aizdomāties par notiesāto personu atbalstu ieslodzījumā un uzzināt par brīvprātīgā darba iespējām un pieredzi Latvijas cietumos sarunu festivāla “Lampa” ietvaros 2018. gada 30. jūnijā ikvienu aicināja Ieslodzījuma vietu pārvalde (IeVP).

 

  

Diskusijas un pieredzes stāstu “Brīvprātīgi cietumā: sabiedrības iesaiste ieslodzīto atbalstam” mērķis bija atklāt Latvijas sabiedrībai vismaz dažus cilvēkus, kuri brīvprātīgi, sabiedrības drošības vārdā dodas uz cietumiem, sniedzot savu atbalstu un zināšanas ieslodzītajiem bez atlīdzības. Tāpat runāt par to, ka IeVP klientiem šāds žests no sabiedrības ļauj aizdomāties par labāku dzīvi, savu viedokļu un noziedzīgo uzskatu maiņu.

Diskusijas laikā brīvprātīgie Uva Segliņa, Dāvids Sīlis, Vita Brakovska un Matīss Grāvītis dalījās savos iespaidos par pirmo cietuma apmeklējuma reizi, savu motivāciju turp doties un ieslodzīto attieksmi pret viņu viesošanos. Brīvprātīgie atzina, ka cietumos jutušies droši un gaidīti.

Tāpat diskusijā piedalījās bijušais IeVP klients Ainārs Skudra, kurš pastāstīja par savu sadarbību ar brīvprātīgajiem, esot Cēsu Audzināšanas iestādē nepilngadīgajiem, uzticēšanos un atbalstu no savas līdzgaitnieces Uvas Segliņas pēc atbrīvošanās.

Sarunas vadīja IeVP amatpersona Ainis Zālītis un cietuma sadarbības pieredzi ar brīvprātīgajiem atklāja Brasas cietuma Resocializācijas daļas vadītāja Sigita Rabša.

IeVP organizētā pieredzes stāstu diskusija “Brīvprātīgi cietumā: sabiedrības iesaiste ieslodzīto atbalstam” notika Eiropas Sociālā fonda (ESF) projekta Nr. 9.1.2.0/16/I/001 “Bijušo ieslodzīto integrācija sabiedrībā un darba tirgū” ietvaros.

IeVP un ESF projekta komandas vārdā sakām lielu paldies pasākumā iesaistītajiem brīvprātīgajiem par viedokļiem, atklātību un īstumu, tai skaitā arī Rīgas Centrālcietuma sociālajai darbiniecei Ilonai Ceicānei un brīvprātīgajai Annai par ieslodzīto mākslas darbu izstādes organizēšanu un iekārtošanu pie diskusijas telts.

Tāpat lielu paldies sakām Gundegai Virsei, kura radīja pasākuma vizuālo noformējumu, un Tieslietu ministrijai par prezentmateriālu izgatavošanu.

IeVP ESF projekta ietvaros notiek brīvprātīgo piesaiste darbam ieslodzījuma vietās, ar mērķi mazināt notiesāto personu antisociālu uzvedību, kriminālās attieksmes un uzlabot viņu attieksmi un uzvedību, veicinot iekļaušanos sabiedrībā.

Uzziņai: IeVP, sadarbībā ar Valsts probācijas dienestu un Nodarbinātības valsts aģentūru īsteno ESF projektu “Bijušo ieslodzīto integrācija sabiedrībā un darba tirgū” (ID Nr. 9.1.2.0/16/I/001). Projektu 85% apmērā finansē ESF, un 15 % ir valsts budžeta finansējums.

Projekta partneri: