Jēkabpils cietums
Daugavgrīvas cietums
Rīgas Centrālcietums
Cēsu Audzināšanas iestāde nepilngadīgajiem
Iļģuciema cietums
Liepājas cietums
Valmieras cietums
Rīgas Centrālcietums
Cēsu Audzināšanas iestāde nepilngadīgajiem
Olaines cietums (Latvijas Cietumu slimnīca)
Jelgavas cietums

Latvijas penitenciārās sistēmas 99.gadadienā Ieslodzījuma vietu pārvaldes priekšniece ģenerāle Ilona Spure apbalvoja labākās amatpersonas un darbiniekus par nozīmīgu ieguldījumu pārvaldes attīstībā un valsts politikas īstenošanas nodrošināšanu apcietinājuma kā drošības līdzekļa un brīvības atņemšanas kā kriminālsoda izpildes jomā, kā arī par amata pienākumu godprātīgu pildīšanu.

 

 Ar Sudraba krūšu nozīmi "Ieslodzījuma vietu pārvaldes Goda zīme" apbalvotas 3 amatpersonas, ar 1.pakāpes krūšu nozīmi "Taisnīgums pret visiem" apbalvotas 9 amatpersonas, ar 2.pakāpes krūšu nozīmi "Taisnīgums pret visiem"- 29 amatpersonas, ar Goda rakstu apbalvotas 20 amatpersonas un 6 darbinieki, bet pateicība izteikta 18 amatpersonām un 6 darbiniekiem. Speciālā dienesta pakāpe pirms noteiktā termiņa piešķirta 3 amatpersonām, bet ar Tieslietu ministrijas rīkojumiem speciālās dienesta pakāpes pirms noteiktā termiņa piešķirtas 9 amatpersonām. 36 amatpersonas un 21 darbinieks apbalvots, piešķirot apmaksātu papildatvaļinājumu.
Svinīgajā sanāksmē īpaši tika godināti ilggadējie darbinieki, kas ieslodzījuma vietu sistēmā nostrādājuši gandrīz 50 gadus un ar pašaizliedzīgu darbu veicinājuši penitenciārās sistēmas attīstību. Balvu par mūža ieguldījumu saņēma Rīgas Centrālcietuma mantzine Monika Belobricka, kura cietumā nostrādājusi 49 gadus – gan par uzraudzi, gan vēlākos gados – mantzini. Balvu par mūža ieguldījumu saņēma arī Iļģuciema cietuma sociālā darbiniece Ņina Osipova par 43 nostrādātiem darba gadiem, Brasas cietuma medicīnas māsa Tatjana Mergolde, kas Brasas cietumā medicīnas māsas pienākumus veikusi 38 gadus.