Brasas cietums
Cēsu Audzināšanas iestāde nepilngadīgajiem
Olaines cietums (Latvijas Cietumu slimnīca)
Jelgavas cietums
Rīgas Centrālcietums
Iļģuciema cietums
Valmieras cietums
Daugavgrīvas cietums
Liepājas cietums
Cēsu Audzināšanas iestāde nepilngadīgajiem
Jēkabpils cietums
Rīgas Centrālcietums

Oktobra otrā svētdiena tradicionāli iezīmē starptautiskās Cietumu lūgšanu nedēļas sākumu, kuras norisē šogad pirmo reizi iesaistījušies arī Latvijas ieslodzījuma vietu kapelāni. No 14. līdz 20. oktobrim vairākās ieslodzījuma vietās notiks tematiski pielāgoti svētbrīži, lūgšanas, dievkalpojumi, kā arī individuālas sarunas par tiem, kuru dzīves ietekmējis ieslodzījums.

 

 

Ar dalību starptautiskajā Cietumu lūgšanu nedēļā Latvijas ieslodzījuma vietu kapelāni vēlas aktualizēt sociālā darba un garīgās aprūpes nozīmi darbā ar ieslodzītajiem. Šajā akcijā pēc brīvprātības principa jau četrdesmit gadu garumā iesaistās ieslodzījuma vietas un kristīgās organizācijas no visas pasaules ar mērķi atgādināt, ka nokļūšana ieslodzījumā maina ne tikai paša ieslodzītā dzīvi – pārmaiņas skar arī viņa ģimeni, draugus un līdzcilvēkus. Papildus tam akcijas organizatori aicina neaizmirst par upuriem, noziegumos cietušajiem, kā arī par ieslodzījuma vietu darbiniekiem, kuru ikdienas darbs ir grūts un atbildīgs, taču bieži paliek citu cilvēku neizprasts.

Šobrīd par ieslodzīto garīgo aprūpi atbilstoši starptautiskajiem standartiem Latvijas ieslodzījuma vietās ik dienas rūpējas septiņpadsmit kapelāni. Viņu darbam nozīmīgu atbalstu sniedz reliģisko un sabiedrisko organizāciju brīvprātīgie darbinieki. Kopīgi īstenotās aktivitātes palīdz ieslodzīto resocializācijā, kā arī diskriminācijas un sociālās atstumtības mazināšanā. Pagājušā gada laikā ieslodzīto garīgās aprūpes nodrošināšanas ietvaros Latvijas ieslodzījuma vietu kapelāni sadarbojās ar vairākām nevalstiskajām organizācijām – biedrībām “Ezer”, “Iļģuciema sievietes”, “Prison Fellowship Latvija”, “Reto Cerība", “Izvēlies brīvību”, kā arī ar sociālās rehabilitācijas centru “Ratnieki” un Latvijas Romas Katoļu baznīcas Cietumu kapelānu dienestu. Sadarbības rezultātā īstenotas kristīgās audzināšanas programmas, dažādi projekti un sabiedrības integrāciju veicinošas aktivitātes. Pētījumi rāda, ka līdzās virknei aspektu, tai skaitā pašas ieslodzītās personas vēlmei sasniegt rezultātu, resocializācijas efektivitāti ietekmē arī sistemātiska reliģiskā un garīgā aprūpe.

Cietumu lūgšanu nedēļas tēmas:
Pirmdiena: par ieslodzījumā esošajiem
Otrdiena: par noziegumu upuriem
Trešdiena: par ieslodzīto un upuru ģimenēm
Ceturtdiena: par drošu sabiedrību
Piektdiena: par ieslodzījuma vietu darbiniekiem
Sestdiena: par tieslietu sistēmas darbiniekiem

Cietumu lūgšanu nedēļas norisē attālināti aicināts iesaistīties ikviens interesents, kuram tuva šāda reliģiskā prakse. Oficiālajā Cietumu lūgšanu nedēļas vietnē prisonsweek.org ir pieejami lūgšanu tekstu paraugi. Ar ieslodzījuma vietu darbinieku atbalstu šie lūgšanu teksti ir iztulkoti latviešu un krievu valodā.

LŪGŠANU TEKSTI LATVIEŠU VALODĀ

LŪGŠANU TEKSTI KRIEVU VALODĀ