Cēsu Audzināšanas iestāde nepilngadīgajiem
Jēkabpils cietums
Cēsu Audzināšanas iestāde nepilngadīgajiem
Jelgavas cietums
Valmieras cietums
Iļģuciema cietums
Rīgas Centrālcietums
Olaines cietums (Latvijas Cietumu slimnīca)
Daugavgrīvas cietums
Liepājas cietums
Rīgas Centrālcietums

No 14. līdz 26. oktobrim Ieslodzījuma vietu pārvaldes (IeVP) delegācija devās pieredzes apmaiņas braucienā uz Vankūveru un Viktoriju, kur tikās ar nozares profesionāļiem, starptautiskā konferencē pilnveidoja zināšanas pētniecībā un praktiskā darba jomā ar dzimumnoziedzniekiem un šo noziegumu upuriem, kā arī iepazina Kanādas pieredzi personāla mācību un atlases sistēmas pilnveidē, RVN instrumentu pielietošanas praksē un resocializācijas programmu īstenošanā.

Vizītē uz Kanādu devās IeVP priekšniece, ģenerāle Ilona Spure, IeVP Projektu izstrādes daļas vecākā referente Anete Strautniece, IeVP Eiropas Sociālā fonda (ESF) projekta “Resocializācijas sistēmas efektivitātes paaugstināšana” Risku un vajadzību novērtēšanas bloka vadītāja Jeļena Ļevina un vadošais pētnieks Anvars Zavackis, ESF projekta Mācību sistēmas pilnveidošanas bloka vadītāja Daina Vanaga un Resocializācijas programmu bloka pētniece Inese Jokste.

IeVP delegācija piedalījās starptautiskajā konferencē (37th Annual Research and Treatment Conference), kurā tika apskatītas dažādas dzimumnoziedznieku riska un vajadzību novērtēšanai, rehabilitācijai un resocializācijai veltītas tēmas. Konferenci organizēja Dzimumnoziedznieku korekcijas asociācija (The Association for the Treatment of Sexual Abusers – ATSA). ATSA ir profesionāla organizācija, kas apvieno speciālistus darbam ar dzimumnoziedzniekiem, tās ikgadējās konferences ir nozīmīgākais pasaules mēroga notikums nozares pārstāvjiem.

IeVP ESF projekta Risku un vajadzību novērtēšanas bloka vadītāja Jeļena Ļevina, Risku un vajadzību bloka vadošais pētnieks Anvars Zavackis un Resocializācijas programmu bloka pētniece Inese Jokste, ATSA konferencē aprobēja divu dzimumnoziedznieku riska un vajadzību novērtēšanas instrumentu Latvijas versijas (Static-99R un STABLE-2007), prezentējot pētījuma rezultātus par šo instrumentu spēju prognozēt atkārtotu nozieguma izdarīšanu. Prezentācijā tika uzsvērts, ka, tikai zinot notiesātās personas recidīva riska līmeni un viņa vajadzības, ir iespējams kvalitatīvi izstrādāt sociālās korekcijas vai sociālās rehabilitācijas plānu, atlasot nepieciešamos resocializācijas līdzekļus. Lai klātienē iepazītos ar Kanādas pieredzi personāla mācību sistēmas izveidē un īstenošanā, kā arī ar personāla atlases un novērtēšanas praksi Kanādas korekcijas dienestos, vizītē devās arī ESF projekta Mācību sistēmas pilnveidošanas bloka vadītāja Daina Vanaga. Šobrīd norisinās darbs pie vienotas Valsts probācijas dienesta (VPD) un IeVP mācību sistēmas izveides, kā arī IeVP personāla atlases un novērtēšanas kritēriju pilnveides.

IeVP delegācija darba vizītēs apmeklēja Britu Kolumbijas Tieslietu institūtu (Justice Institute of British Columbia) un Britu Kolumbijas Korekcijas iestāžu pārvaldi (BC Corrections HQ), kur tika gūtas vērtīgas atziņas personāla apmācību jomā, notiesāto riska un vajadzību novērtēšanas jomā, iegūta informācija par resocializācijas programmām un to īstenošanas praksi, kā arī resocializācijas programmu efektivitātes pētījumiem un panākta vienošanās par sadarbību pētniecības un programmu pilnveides jomā, kas ir būtiska ESF projekta darbības efektīvai nodrošināšanai. Vizīšu laikā norisinājās tikšanās ar vadības pārstāvjiem un speciālistiem, kā arī bija iespēja gūt ieskatu abu iestāžu darbā, iepazīties ar to infrastruktūru, vispārējo attīstību un pēdējiem sasniegumiem.

Delegācija apmeklēja arī Vankūveras salas Reģionālais korekcijas centru (Vancouver Island Regional Correctional Centre), kur iestādes vadība sniedza pārskatu par savu darbību un iepazīstināja delegāciju ar dzīvi dažādās nodaļās. Tikšanās laikā Latvijas delegācijas pārstāvis Anvars Zavackis pasniedza VPD apbalvojumu Robertam Vatsam (bijušais Britu Kolumbijas Korekcijas dienesta vadītājs). Šis apbalvojums pirmo reizi pasniegts citas valsts pilsonim, tādējādi godinot nenovērtējamo atbalstu, ko Roberts Vats sniedza VPD izveides laikā.

Vizīte uz Kanādu notika ESF projekta “Resocializācijas sistēmas efektivitātes paaugstināšana” (ID Nr. 9.1.3.0/16/I/001) ietvaros. Projektu 85 % apmērā finansē ESF, un 15% ir valsts budžeta finansējums.

Foto: IeVP delegācija ATSA konferencē un pie ieslodzījuma vietas Kanādā.