Valmieras cietums
Iļģuciema cietums
Daugavgrīvas cietums
Rīgas Centrālcietums
Cēsu Audzināšanas iestāde nepilngadīgajiem
Jelgavas cietums
Olaines cietums (Latvijas Cietumu slimnīca)
Jēkabpils cietums
Liepājas cietums
Cēsu Audzināšanas iestāde nepilngadīgajiem
Rīgas Centrālcietums

Valsts svētku mēneša ieskaņā Daugavgrīvas cietumā norisinājās svinīga svētku sanāksme, atzīmējot ieslodzījuma vietas desmitgadi. Daugavgrīvas cietuma kolektīvs ar videofilmas palīdzību atminējās dažādus notikumus un ilggadējos kolēģus, kā arī pārlūkoja senākas fotogrāfijas, mēģinot tajās atpazīt arī sevi. Klātesošos uzrunāja Daugavgrīvas cietuma vadība, apsveicot Latvijas valsts svētkos un novēlot arī turpmāk kā amata, tā darba pienākumus veikt godprātīgi un cildeni. 

 Daugavgrīvas cietums tika izveidots 2008. gada 1. novembrī, apvienojot Daugavpils un Grīvas cietumus. Kā atzina sanāksmes dalībnieki, laiks skrien nemanāmi ātri, šķiet, pavisam nesen Daugavgrīvas cietuma kolektīvs sapulcējās sēžu zālē uz savu pirmo svinīgo pasākumu, bet nupat nosvinēta desmitā jubileja.

Pasākumā sarunas caurvija atmiņas ne tikai par gadu gaitā piedzīvoto, bet arī par kādreizējiem kolēģiem – no tiem darbiniekiem, kuri 2008. gada 1. novembrī turpināja dienesta un darba attiecības no jauna izveidotajā Daugavgrīvas cietumā, liela daļa izvēlējušies citas darba un dienesta gaitas vai devušies izdienas un vecuma pensijā.

Daugavgrīvas cietums svarīgo pasākumu iemūžināšanai izveidojis albumu, kurā hronoloģiski tiek uzskaitīti kopš 2008. gada 1. novembra paveiktie darbi un Daugavgrīvas cietuma nozīmīgākie pasākumi.