Valmieras cietums
Iļģuciema cietums
Cēsu Audzināšanas iestāde nepilngadīgajiem
Jēkabpils cietums
Rīgas Centrālcietums
Cēsu Audzināšanas iestāde nepilngadīgajiem
Daugavgrīvas cietums
Jelgavas cietums
Olaines cietums (Latvijas Cietumu slimnīca)
Liepājas cietums
Rīgas Centrālcietums

Atzīmējot Eiropas dienu bērnu aizsardzībai pret seksuālo vardarbību, aicinām plašsaziņas līdzekļu pārstāvjus uz preses konferenci 21. novembrī plkst. 11.00 “Raddison Blu Daugava” konferenču centra 2. stāvā, Kuģu ielā 24, Rīgā. Preses konferencē informēs par valsts iestāžu, pašvaldību un NVO sadarbību, nolūkā mazināt noziegumus pret tikumību un dzimumneaizskaramību.


Preses konferencē piedalīsies:
Mihails Papsujevičs, Valsts probācijas dienesta (VPD) vadītājs, kurš informēs par STIS attīstību un aktualitātēm, kā arī šogad pabeigto VPD pētījumu par recidīvu tiem VPD klientiem, kuri iepriekš bijuši notiesāti par dzimumnoziegumiem;
Ilona Spure, Ieslodzījuma vietu pārvaldes priekšniece, ģenerāle, kura sniegs ieskatu dzimumnoziedznieka profilā, kā arī vēstīs par izaicinājumiem un specifiku darbā ar dzimumnoziedzniekiem Latvijas ieslodzījuma vietās;
Ints Ķuzis, Valsts policijas (VP) priekšnieks, kurš ziņos par šī brīža situāciju rūpēs par bērnu aizsardzību pret seksuālo vardarbību no VP perspektīvas;
Amanda Vēja, Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijas (VBTA) Ģimeņu ar bērniem atbalsta departamenta direktore, kura informēs par bērnu drošības veicināšanu seksuālas vardarbības kontekstā;
Laila Balode, nodibinājuma “Centrs Dardedze” valdes locekle, kura uzsvērs primārās prevencijas būtisko nozīmi, izglītojot gan bērnus, gan vecākus un pedagogus, lai novērstu seksuālās vardarbības riskus pret bērnu.

Dalību preses konferencē, lūdzam apstiprināt, nosūtot informāciju uz e-pastu aija.fedorova @ievp.gov.lv vai zvanot pa tālruni +371 26367395 līdz 20. novembra plkst. 15.00.

Preses konference tiek organizēta Ieslodzījuma vietu pārvaldes Eiropas Sociālā fonda projekta “Bijušo ieslodzīto integrācija sabiedrībā un darba tirgū” (identifikācijas Nr. 9.1.2.0/16/I/001) ietvaros. Projekta partneri: Valsts probācijas dienests un Nodarbinātības valsts aģentūra. Projektu 85% apmērā finansē ESF, un 15 % ir valsts budžeta finansējums.

 

 

 

 

___________________________
 1. Starpresoru vienošanās par starpinstitūciju sadarbību noziedzīgu nodarījumu pret dzimumneaizskaramību un tikumību novēršanā, kā arī par sadarbību atkārtotu noziedzīgu nodarījumu pret dzimumneaizskaramību un tikumību izdarīšanas novēršanai.