Olaines cietums (Latvijas Cietumu slimnīca)
Jelgavas cietums
Daugavgrīvas cietums
Liepājas cietums
Valmieras cietums
Cēsu Audzināšanas iestāde nepilngadīgajiem
Jēkabpils cietums
Rīgas Centrālcietums
Iļģuciema cietums
Cēsu Audzināšanas iestāde nepilngadīgajiem
Rīgas Centrālcietums

Lai veicinātu starpinstitucionālas sadarbības pasākumu attīstību darbā ar likumpārkāpējiem, kā arī paplašinātu redzesloku dažādu nozaru speciālistiem par seksuālās vardarbības problemātiku Latvijā, un runātu par jaunu noziegumu prevencijas risinājumiem, Ieslodzījuma vietu pārvalde sadarbībā ar Valsts probācijas dienestu, Valsts policiju, biedrību “Centrs Dardedze”, Latvijas Drošāka interneta centru un biedrību “Papardes zieds” 2018. gada 21. novembrī organizē konferenci “Starpinstitucionālā sadarbība: dzimumnoziedznieks”.

Konference notiek Ieslodzījuma vietu pārvaldes Eiropas Sociālā fonda projekta “Bijušo ieslodzīto integrācija sabiedrībā un darba tirgū” (ID Nr. 9.1.2.0/16/I/001) ietvaros. Projekta partneri: Valsts probācijas dienests un Nodarbinātības valsts aģentūra. Projektu 85% apmērā finansē ESF, un 15 % ir valsts budžeta finansējums.

Notikuma tiešraide plkst. 9.00 – 16.45 tiek nodrošināta ar Valsts probācijas dienesta atbalstu:

 

Konferences programma:

9.00

Konferences atklāšana un svinīgās uzrunas

Ilona Spure, Ieslodzījuma vietu pārvaldes priekšniece

Mihails Papsujevičs, Valsts probācijas dienesta vadītājs

Ints Ķuzis, Valsts policijas priekšnieks

Liena Krūmiņa, nodibinājuma “Centrs Dardedze” valdes priekšsēdētāja

9.20

Eiropas perspektīva par darbu ar dzimumnoziedzniekiem

Willem van der Brugge, Eiropas Probācijas konfederācijas ģenerālsekretārs (Nīderlande)

9.30

Starpinstitūciju sanāksmes Latvijā sabiedrības aizsardzībai no bīstamiem noziedzniekiem: pārskats par līdzšinējo praksi un skatiens nākotnē

Jānis Zārdiņš, Valsts probācijas dienesta Cēsu teritoriālās struktūrvienības vadītājs, starpinstitucionālās sadarbības pasākumu nacionālais koordinators

Valdis Groza, Ieslodzījuma vietu pārvaldes Risku un vajadzību izvērtēšanas daļas priekšnieks

Iveta Štrausa, Valsts policijas Galvenās kārtības policijas pārvaldes Koordinācijas un kontroles pārvaldes Dienestu koordinācijas biroja priekšnieces vietniece

10.15

Starpinstitucionālās sadarbības labā prakse Džērsijā

Mike Cutland, Džērsijas Probācijas dienesta vadītāja vietnieks un vadošais speciālists darbam ar dzimumnoziedzniekiem (Džērsija, Kanāla salas)

10.45 – 11.15

Pārtraukums

11.15

Seksuālais varmāka mūsu vidū: izaicinājumi un risinājumi

Audrey Alards, Probācijas dienesta Atbildīguma un atbalsta apļu koordinatore, Eiropas Probācijas konfederācijas Darba ar dzimumnoziedzniekiem ekspertu grupas priekšsēdētāja (Nīderlande)

12.00

Seksuālās vardarbības prevencija: starpinstitucionālā sadarbība

Kieran McCartan, Bristoles Universitātes kriminoloģijas profesors (Lielbritānija)

12.45 – 14.00

Pārtraukums

14.00

Pašvaldību loma starpinstitucionālajā sadarbībā

Jānis Zārdiņš, Valsts probācijas dienesta Cēsu teritoriālās struktūrvienības vadītājs, starpinstitucionālās sadarbības pasākumu nacionālais koordinators

Valdis Groza, Ieslodzījuma vietu pārvaldes Risku un vajadzību izvērtēšanas daļas priekšnieks

Iveta Štrausa, Valsts policijas Galvenās kārtības policijas pārvaldes Koordinācijas un kontroles pārvaldes Dienestu koordinācijas biroja priekšnieces vietniece

15.30 – 16.00

Pārtraukums

16.00

Nozieguma upuru interešu ievērošana, strādājot ar likumpārkāpējiem

Imants Jurevičius, Valsts probācijas dienesta projekta vadītājs, Eiropas Probācijas konfederācijas viceprezidents

Laila Balode, nodibinājuma “Centrs Dardedze” Konsultāciju daļas vadītāja

16.30

No projektiem uz reformām: starpinstitucionālā sadarbība sekmīgai likumpārkāpēju integrācijai drošākas sabiedrības vārdā.

Māris Luste, Ieslodzījuma vietu pārvaldes Eiropas Sociālā fonda projektu Nr.9.1.2.0/16/I/001 “Bijušo ieslodzīto integrācija sabiedrībā un darba tirgū” un Nr.9.1.3.0/16/I/001 “Resocializācijas sistēmas efektivitātes paaugstināšana” vadītājs

16.45

Konferences kopsavilkums un noslēgums

Daina Vanaga, Ieslodzījuma vietu pārvaldes Eiropas Sociālā fonda projekta Nr.9.1.3.0/16/I/001 “Resocializācijas sistēmas efektivitātes paaugstināšana” Mācību sistēmas pilnveidošanas bloka vadītāja, konferences moderatore