Jēkabpils cietums
Liepājas cietums
Rīgas Centrālcietums
Valmieras cietums
Olaines cietums (Latvijas Cietumu slimnīca)
Iļģuciema cietums
Daugavgrīvas cietums
Cēsu Audzināšanas iestāde nepilngadīgajiem
Jelgavas cietums
Rīgas Centrālcietums
Cēsu Audzināšanas iestāde nepilngadīgajiem


Ar plašu muzikālo un radošo priekšnesumu programmu pirmdien, 12. novembrī, Brasas cietumā norisinājās īpašs svētku koncerts, kura organizēšanā aktīvi iesaistījušies Brasas cietuma klienti. Valsts svētkiem veltītā pasākuma muzikālo noformējumu veidoja labi zināmas dziesmas no latviešu mūzikas "zelta fonda", bet papildus tam koncerta skanējumu bagātināja pašu sacerēti skaņdarbi un pasākuma tematikai veltītas dzejas rindas.Ansambļa "Brasa" izpildījumā svētku koncerta apmeklētājus priecēja tādi skaņdarbi kā, piemēram, "Mana dziesma", "Veltījums mīlestībai" un "Div’ dūjiņas gaisā skrēja". Tāpat koncerta norises laikā tika atskaņotas vairākas autordziesmas krievu valodā, kuru teksta un mūzikas autori, kā arī paši izpildītāji bija divi no muzikāli talantīgākajiem Brasas cietuma klientiem. Dziesmu starplaikos pasākuma vadītājs papildināja svinīgo noskaņu un deklamēja skaistākos no klientu sacerētajiem dzejoļiem. Līdzās minētajiem priekšnesumiem koncerta norisi izdaiļoja arī zvanu kvartets, kas saņēma vislielākās ovācijas no skatītājiem.

Par svinīgu un svētku tematikai atbilstošu telpas noformējumu bija parūpējusies Brasas cietuma Resocializācijas daļa, savukārt koncerta muzikālo noformējumu ieslodzītajiem palīdzēja radīt Brasas cietuma brīvprātīgā, mūzikas pedagoģe Renāte Stumberga, kurai Brasas cietuma Resocializācijas daļa izsaka visdziļāko pateicību par ieguldīto laiku un darbu. Jāatzīmē, ka 16. novembrī Ieslodzījuma vietu pārvaldes (IeVP) svinīgās svētku sanāksmes laikā Renāte Stumberga saņēma IeVP pateicības rakstu par sniegto ieguldījumu Brasas cietuma resocializācijas darbā, palīdzot attīstīt notiesāto personu muzicēšanas un dziedāšanas prasmes.

12. novembra koncertu ar savu klātbūtni pagodināja IeVP priekšniece, ģenerāle Ilona Spure, IeVP Risku un vajadzību izvērtēšanas daļas priekšnieks Valdis Groza, kā arī Brasas cietuma administrācija. Klientiem, kuri aktīvi piedalās sava resocializācijas plāna pildīšanā, tika dota iespēja vērot svētku koncertu un gandrīz visi šo iespēju izmantoja. Kopumā koncerts aizkustināja un radīja svētku sajūtu kā organizatoriem, tā dalībniekiem un skatītājiem.

Kā iepriekš ziņots, no nākamā gada 1. aprīļa Brasas cietums tiks slēgts, bet arī līdz tam ieslodzījuma vietas darbinieki un klienti turpina aktīvi darboties resocializācijas jomā. Līdzās pasākumiem, kuri veidoti saistībā ar Latvijas simtgadi, pašreiz notiek gatavošanās arī Ziemassvētkiem, savukārt sestdien, 15. decembrī, Brasas cietumā norisināsies Ģimenes dienu pasākums, kas tapis Ieslodzījuma vietu pārvaldes Eiropas Sociālā fonda projekta “Bijušo ieslodzīto integrācija sabiedrībā un darba tirgū” (ID Nr. 9.1.2.0/16/I/001) ietvaros.

Brasas cietuma Resocializācijas daļa vēl visiem svētīgu un skaistu svētku laiku!

Tu esi Latvija!

Tu esi Latvija,
Man sirdī un atmiņā.
Šeit esmu dzimis
Un bērnu gaitas minis.
Šeit skolā devies esmu
Un dzīvot guvis iedvesmu.

Latvija!
Šis vārds tik skaists un cēls.
Latvijā!
Man ir gan māte, gan tēvs.
Latvijā!
Mums dzīvot un strādāt.
Latvijā!
Par ģimeni gādāt.

Tikai Latvijā tik skaista ir daba,
Tikai Latvijā dzīve tik laba.
Lai Latvijā mums labi klājas,
Jo Latvija ir mūsu mājas.

Autors: Pēteris Andžāns, Brasas cietuma ieslodzītais