Iļģuciema cietums
Olaines cietums (Latvijas Cietumu slimnīca)
Rīgas Centrālcietums
Cēsu Audzināšanas iestāde nepilngadīgajiem
Daugavgrīvas cietums
Cēsu Audzināšanas iestāde nepilngadīgajiem
Liepājas cietums
Jelgavas cietums
Jēkabpils cietums
Valmieras cietums
Rīgas Centrālcietums

Nolūkā radīt svētku sajūtu tiem, kam bieži vien ikdienā tās pietrūkst, pērn Brasas cietumā norisinājās labdarības akcija. Visa 2018. gada garumā ieslodzītajiem resocializācijas aktivitāšu ietvaros bija iespēja piedalīties radošajās darbnīcās, kurās tapa dāvanas vientuļajiem senioriem, bērnunamu bērniem, kā arī dzīvnieku patversmes mazajiem iemītniekiem.

 

Iecere par šādas labdarības akcijas norisi Brasas cietuma Resocializācijas daļas amatpersonām un darbiniekiem radās, plānojot ikgadējās resocializācijas aktivitātes notiesātajiem. Kā atzīst Brasas cietuma Resocializācijas daļas priekšniece, majore Sigita Rabša, liela daļa ieslodzīto, kuru pašu dzīves pieredze nereti vērtējama kā skarba, soda izciešanas laikā pakāpeniski sāk apzināties sava likumpārkāpuma sekas un nodarīto kaitējumu sabiedrībai, tādēļ daļa no viņiem aktīvi iesaistās integrācijas procesā, vēl atrodoties ieslodzījuma vietā.

Sirsnīgums, laipnība un atsaucība: ar šo vārdu palīdzību raksturojama ciemošanās laikā gūtā pieredze. 2018. gada nogalē Brasas cietuma Resocializācijas daļas pārstāvji apciemoja vientuļos seniorus Sociālās aprūpes un rehabilitācijas centrā “Eleja” (Jelgavas novads), devās apraudzīt LLU Veterinārmedicīnas fakultātes Klīniskā institūta pārraudzībā esošo mazo dzīvnieku patversmes iemītniekus (Jelgava), kā arī viesojās pie Ģimenes atbalsta centru "Lejasstrazdi" (Dobeles novads), lai svētku atmosfērā katrai no šīm iestādēm pasniegtu gan notiesāto personu, gan arī atsevišķu Brasas cietuma Resocializācijas daļas amatpersonu un darbinieku pašu spēkiem sagatavotas dāvanas. Viesošanās laikā Brasas cietuma kolektīva pārstāvji arī stāstīja par Ieslodzījuma vietu pārvaldes ikdienas darba mērķiem un nozīmi.

Lai labie darbi nepaliktu vien svētku laikam piederīgi, Brasas cietuma pārstāvji aicina ikvienu, kuram ir tāda iespēja, iesaistīties atbalsta sniegšanā vientuļajiem senioriem, bērnunamu bērniem, kā arī dzīvnieku patversmes mazajiem iemītniekiem: 

Sociālās aprūpes un rehabilitācijas centrs “Eleja”

Iemītniekiem vienmēr noder: grāmatas, lielāka izmēra apģērbi, dažādi trauki, vilnas zeķes, augļi.

Dobeles novada Sociālā dienesta ĢIMENES ATBALSTA CENTRS „Lejasstrazdi" 

Iemītniekiem vienmēr noder: drēbes, vilnas zeķes, augļi.

LLU VMF mazo dzīvnieku patversme 

Iemītniekiem vienmēr noder: saimniecības preces (slotas, birstes, telpu uzkopšanas līdzekļi, spaiņi utt.), segas, līdzekļi dzīvnieku ārstēšanai, ziedojumi patversmes darbības atbalstam.