Valmieras cietums
Olaines cietums (Latvijas Cietumu slimnīca)
Cēsu Audzināšanas iestāde nepilngadīgajiem
Liepājas cietums
Daugavgrīvas cietums
Iļģuciema cietums
Rīgas Centrālcietums
Cēsu Audzināšanas iestāde nepilngadīgajiem
Jēkabpils cietums
Jelgavas cietums
Rīgas Centrālcietums

Cēsu Audzināšanas iestādē nepilngadīgajiem noslēdzies talantu konkurss, kura mērķis bija veicināt ieslodzīto iesaistīšanos radošajā mākslas darbībā, pielietot un attīstīt savas spējas, gūt pozitīvu pieredzi un iespēju darba procesā izjust pozitīvas emocijas, kā arī rosināt ieslodzītos saturīgi un radoši pavadīt brīvo laiku.

 

Šajā konkursā ieslodzītie jaunieši sniedz iestādes uzaicinātiem žūrijas pārstāvjiem no dažādām kultūras un citām organizācijām iespēju klausīties pašu sacerētas dziesmas, kā arī apskatīt izgatavotos darbus no dažādiem materiāliem, iegūstot atzinību un sociālā noderīguma sajūtu.

Rīkotajā talantu konkursā „Superpuikas” piedalījās 14 ieslodzītie jaunieši. Darbi tika izgatavoti no koka, papīra un dažādām krāsu pērlītēm, kā arī bija sagatavoti muzikālie priekšnesumi, ar kuriem centās pārsteigt konkursa žūriju un skatītājus.

Jauniešu talantus vērtēja 4 žūrijas locekļi – Dāvis Kaņepe – kino režisors un Kaņepes Kultūras centra dibinātājs, Elita Simsone – mācību centra „Buts” pasniedzēja, Kristīne Auniņa – fotogrāfe, pasākumu kuratore mākslas telpā „Mala”, Inese Mičule - Valmieras Drāmas teātra režisore.

Šādus talantu konkursus iestādē regulāri organizē un vada paši jaunieši, gatavošanās tiem notiek vairākus mēnešus, darbojoties gan individuāli, gan komandās. Šogad konkurss notika vienpadsmito reizi.