Rīgas Centrālcietums
Olaines cietums (Latvijas Cietumu slimnīca)
Daugavgrīvas cietums
Iļģuciema cietums
Valmieras cietums
Rīgas Centrālcietums
Jelgavas cietums
Jēkabpils cietums
Cēsu Audzināšanas iestāde nepilngadīgajiem
Cēsu Audzināšanas iestāde nepilngadīgajiem
Liepājas cietums

Šogad aprit Latvijas Penitenciārās sistēmas 101. gadadiena, tas ir laiks, kad izvērtēt jau paveikto un izvirzīt jaunus mērķus nākamajai simtgadei un, protams, pateikties visām sistēmas amatpersonām un darbiniekiem par līdz šim ieguldīto darbu.


Kā teicis viens no Latvijas Valsts prezidentiem Alberts Kviesis - Darbs ir Gods, bet visaugstākais gods ir tam darbam, kas tiek paveikts Tautas un Tēvzemes labā!

Diemžēl, ne visi apzinās sava darba vērtību un ietekmi uz līdzcilvēkiem, tādēļ dažkārt ir nepieciešams nonākt dzīves krustcelēs, lai izprastu otru cilvēku un sava darba patieso vērtību.

Pateicoties tam, ka Atkarīgo centrā ir iespēja strādāt ar klientiem padziļināti un individuāli, jo Atkarīgo centrā ir visi tam nepieciešamie resursi, Atkarīgo centrā ir iespēja attīstīt katra klienta prasmes atbilstoši viņa tā brīža resocializācijas un sociālās uzvedības korekcijas vajadzībām un interesēm.

Intensīvā darba procesa rezultātā klienti vēlējās pateikties amatpersonām un darbiniekiem par viņu profesionālo ieguldījumu klientu resocializācijas procesā.

Resocializācijas procesa gaitā ar dažādu interaktīvu metožu palīdzību izkristalizējās klientu intereses, prasmes un talanti, kurus, Atkarīgo centra amatpersonu ieskatā, ir iespējams attīstīt un pilnveidot arī atrodoties ieslodzījuma vietā.

Tādēļ motivētākie Atkarīgo centra klienti kopā ar atsaucīgākajām amatpersonām iepriecināja pārējos Olaines cietuma kolēģus ar svinīgu pasākumu, tādējādi pasakoties par viņu ikdienas darbu.

Svinīgajā pasākumā apvienotā Atkarīgo centra sieviešu (nodaļa “Kalni”) un vīriešu (nodaļa “Pļava”) ansambļa izpildījumā izskanēja tādas patriotiskas dziesmas kā - "Uz krustcelēm" (Zigmāra Liepiņa mūzika ar Māras Zālītes vārdi) un Latviešu tautasdziesmas - “Tumša nakte, zaļa zāle”, “Es karā aiziedams” un “Zibsnī zvaigznes aiz Daugavas”.

Kā arī ikvienu iepriecināja apvienotais Atkarīgo centra sieviešu (nodaļa “Kalni”) un vīriešu (nodaļa “Pļava”) deju kolektīvs ar deju “Lec saulīte”.

Pasākums tika īstenots ar Ieslodzījuma vietu pārvaldes Eiropas Sociālā fonda projekta līdzdalību, tādēļ īpašu paldies par atbalstu vēlamies pateikt Ieslodzījuma vietu pārvaldes Eiropas Sociālā fonda projekta Ģimenes atbalsta bloka koordinatorei Ingunai Zariņai par svētkiem un Olaines kultūras centra darbiniecei Ilonai Bērtulei par tautastērpiem.