Jēkabpils cietums
Olaines cietums (Latvijas Cietumu slimnīca)
Cēsu Audzināšanas iestāde nepilngadīgajiem
Iļģuciema cietums
Rīgas Centrālcietums
Jelgavas cietums
Liepājas cietums
Valmieras cietums
Daugavgrīvas cietums
Rīgas Centrālcietums
Cēsu Audzināšanas iestāde nepilngadīgajiem

MĀCIES UN NĀC STRĀDĀT PIE MUMS!

Daugavpils Universitātē Sociālo zinātņu fakultātē iespējams apgūt

1. līmeņa profesionālo studiju programmu „Civilā drošība un aizsardzība”.

Iegūstamā kvalifikācija:

speciālists policijas darbā, speciālists penitenciārajā darbā, speciālists organizāciju drošībā.

Mācību ilgums – 2 gadi (pilna laika studijas).

Vairāk informācijas lasi: www.du.lv