Liepājas cietums
Valmieras cietums
Cēsu Audzināšanas iestāde nepilngadīgajiem
Olaines cietums (Latvijas Cietumu slimnīca)
Cēsu Audzināšanas iestāde nepilngadīgajiem
Rīgas Centrālcietums
Iļģuciema cietums
Jēkabpils cietums
Rīgas Centrālcietums
Jelgavas cietums
Daugavgrīvas cietums

•    Latvijas Sodu izpildes kodekss;

•    Apcietinājumā turēšanas kārtības likums;

•    Ministru kabineta 2006.gada 30.maija noteikumi Nr.423 „Brīvības atņemšanas iestādes iekšējās kārtības noteikumi”;

•    Ministru kabineta 2007.gada 12.jūnija noteikumi Nr.387 „Noteikumi par uzņēmuma līguma saturu un noslēgšanas kārtību, ja tiek nodarbināts apcietinātais”;

•    Ministru kabineta 2018.gada 19.jūnija noteikumi Nr.350 "Publiskas personas zemes nomas un apbūves tiesības noteikumi";

•    Ministru kabineta 2018.gada 20.februāra noteikumi Nr.97 "Publiskas personas mantas iznomāšanas noteikumi";

•    Ministru kabineta 2012.gada 17.janvāra noteikumi Nr.63 „Kārtība, kādā ar brīvības atņemšanu notiesātos nodarbina par samaksu”;

•    Ministru kabineta 2012.gada 10.jūlija noteikumi Nr.487 „Kārtība, kādā komersanti tiek iesaistīti ar brīvības atņemšanu notiesāto nodarbinātības organizēšanā”;

•   Ministru kabineta 2007.gada 27.novembra noteikumi Nr.800 „Izmeklēšanas cietuma iekšējās kārtības noteikumi”.