Rīgas Centrālcietums
Brasas cietums
Cēsu Audzināšanas iestāde nepilngadīgajiem
Cēsu Audzināšanas iestāde nepilngadīgajiem
Daugavgrīvas cietums
Iļģuciema cietums
Jēkabpils cietums
Jelgavas cietums
Liepājas cietums
Olaines cietums (Latvijas Cietumu slimnīca)
Rīgas Centrālcietums
Valmieras cietums

•    Latvijas Sodu izpildes kodekss;

•    Apcietinājumā turēšanas kārtības likums;

•    Ministru kabineta 2006.gada 30.maija noteikumi Nr.423 „Brīvības atņemšanas iestādes iekšējās kārtības noteikumi”;

•    Ministru kabineta 2007.gada 12.jūnija noteikumi Nr.387 „Noteikumi par uzņēmuma līguma saturu un noslēgšanas kārtību, ja tiek nodarbināts apcietinātais”;

•    Ministru kabineta 2018.gada 19.jūnija noteikumi Nr.350 "Publiskas personas zemes nomas un apbūves tiesības noteikumi";

•    Ministru kabineta 2018.gada 20.februāra noteikumi Nr.97 "Publiskas personas mantas iznomāšanas noteikumi";

•    Ministru kabineta 2012.gada 17.janvāra noteikumi Nr.63 „Kārtība, kādā ar brīvības atņemšanu notiesātos nodarbina par samaksu”;

•    Ministru kabineta 2012.gada 10.jūlija noteikumi Nr.487 „Kārtība, kādā komersanti tiek iesaistīti ar brīvības atņemšanu notiesāto nodarbinātības organizēšanā”;

•    2007.gada 27.novembra Ministru kabineta noteikumi Nr.800 „Izmeklēšanas cietuma iekšējās kārtības noteikumi”.