Cēsu Audzināšanas iestāde nepilngadīgajiem
Jelgavas cietums
Rīgas Centrālcietums
Valmieras cietums
Cēsu Audzināšanas iestāde nepilngadīgajiem
Rīgas Centrālcietums
Jēkabpils cietums
Daugavgrīvas cietums
Olaines cietums (Latvijas Cietumu slimnīca)
Liepājas cietums
Iļģuciema cietums

1.stabils darbaspēks, kas vienmēr ierodas darbā noteiktajā laikā un vietā;

2.pieejamas salīdzinoši lielas neizmantotas telpas un ēkas, kurās veicot remontu, var izveidot ražotni (ievērojot notiesāto nodarbinātības aizliegumus);

3.konkurētspējīga nomas maksa par ieslodzījuma vietu ēku vai telpu izmantošanu ražošanas organizēšanai;

 

4.nodarbinātos notiesātos pēc soda izciešanas iespējams turpināt nodarbināt darba devēja uzņēmumos ārpus ieslodzījuma vietas.

5. minimālā stundas tarifa likme un minimālā mēneša darba samaksa notiesātajam atbilstoši viņa veiktajam darbam un resocializācijas mērķiem ir:

 - 50 procentu no valstī normālajam darba laikam noteiktās minimālās stundas tarifa likmes un minimālās mēneša darba samaksas — notiesātajam, kas sodu izcieš slēgtajā vai daļēji slēgtajā cietumā;
 - ekvivalenta valstī noteiktajai minimālajai stundas tarifa likmei — notiesātajam, kas sodu izcieš atklātajā cietumā;
 - 50 procentu no valstī pusaudzim noteiktās minimālās stundas tarifa likmes — nepilngadīgam notiesātajam.