Rīgas Centrālcietums
Rīgas Centrālcietums
Daugavgrīvas cietums
Olaines cietums (Latvijas Cietumu slimnīca)
Valmieras cietums
Jēkabpils cietums
Iļģuciema cietums
Cēsu Audzināšanas iestāde nepilngadīgajiem
Cēsu Audzināšanas iestāde nepilngadīgajiem
Liepājas cietums
Brasas cietums
Jelgavas cietums

1.stabils darbaspēks, kas vienmēr ierodas darbā noteiktajā laikā un vietā;

2.pieejamas salīdzinoši lielas neizmantotas telpas un ēkas, kurās veicot remontu, var izveidot ražotni (ievērojot notiesāto nodarbinātības aizliegumus);

3.konkurētspējīga nomas maksa par ieslodzījuma vietu ēku vai telpu izmantošanu ražošanas organizēšanai;

4.darba devējam pieejami motivēti darbinieki, kas var būt ieguvuši kvalifikāciju kādā no cietumā esošās izglītības iestādes piedāvātajām profesionālās izglītības programmām ir arī iespējama darba devēja īstenota apmācība. Profesionālo izglītību ieslodzītie iegūst:

•    Brasas cietumā (drēbnieks, elektromontieris);
•    Daugavgrīvas cietumā (apdares darbu strādnieks, mūrnieks, galdnieks, informācijas ievadīšanas operators, sausās būves celtnieks, palīgšuvējs);
•    Iļģuciema cietumā (drēbnieks, frizieris, pavāra palīgs, apdares darbu strādnieks);
•    Jelgavas cietumā (lokmetinātājs, elektromontieris, drēbnieks, galdnieks, apdares darbu strādnieks);
•    Jēkabpils cietumā (elektromontieris, virpotājs, rūpnīcas katlu kurinātājs, galdnieks, apdares darbu strādnieks, pavārs);
•    Liepājas cietumā (elektromontieris);
•    Olaines cietumā (elektromontieris);
•    Rīgas Centrālcietumā (drēbnieks, lokmetinātājs, elektromontieris, pavāra palīgs);
•    Valmieras cietumā (galdnieka palīgs, lokmetinātājs, elektromontieris).

5.nodarbinātos notiesātos pēc soda izciešanas iespējams turpināt nodarbināt darba devēja uzņēmumos ārpus ieslodzījuma vietas.

6. minimālā stundas tarifa likme un minimālā mēneša darba samaksa notiesātajam atbilstoši viņa veiktajam darbam un resocializācijas mērķiem ir:

 - 50 procentu no valstī normālajam darba laikam noteiktās minimālās stundas tarifa likmes un minimālās mēneša darba samaksas — notiesātajam, kas sodu izcieš slēgtajā vai daļēji slēgtajā cietumā;
 - ekvivalenta valstī noteiktajai minimālajai stundas tarifa likmei — notiesātajam, kas sodu izcieš atklātajā cietumā;
 - 50 procentu no valstī pusaudzim noteiktās minimālās stundas tarifa likmes — nepilngadīgam notiesātajam.