Cēsu Audzināšanas iestāde nepilngadīgajiem
Liepājas cietums
Cēsu Audzināšanas iestāde nepilngadīgajiem
Jelgavas cietums
Jēkabpils cietums
Olaines cietums (Latvijas Cietumu slimnīca)
Brasas cietums
Valmieras cietums
Rīgas Centrālcietums
Rīgas Centrālcietums
Daugavgrīvas cietums
Iļģuciema cietums

Līguma numurs, nosaukums Noslēgšanas datums

VIENOŠANĀS Nr.1/16/2017/107 par 2015. gada 3.decembra līguma „Enerģētisko akmeņogļu iegāde ar piegādi Olaines un Vecumnieku cietuma vajadzībām” Nr.1/16/2015/254 grozījumiem.

16.03.2017

LĪGUMS Nr.1/20/2017/106 “Pētījuma “Risku un vajadzību novērtējums personām, kuras piedalīsies atkarību mazināšanas programmās” veikšana”

15.03.2017

LĪGUMS Nr.1/16/2017/105 "Pasažieru pārvadājumu pakalpojumi Ieslodzījuma vietu pārvaldes Daugavgrīvas un Jēkabpils cietuma personālsastāvam"

14.03.2017

VIENOŠANĀS Nr.1/16/2017/103 par 2015.gada 11.marta līguma Nr.1/16/2015/64 „Atkritumu apsaimniekošanas pakalpojumu sniegšana” grozījumiem

10.03.2017

LĪGUMS Nr.1/20/2017/97 "Materiāli tamborēšanai un adīšanai"

10.03.2017

LĪGUMS Nr.1/16/2017/96 “Munīcijas iegāde ar piegādi”

09.03.2017

LĪGUMS Nr.1/16/2017/95 “Olaines cietuma (Latvijas Cietumu slimnīca) un Cēsu Audzināšanas iestādes nepilngadīgajiem ēku tehniskā apsekošana”

08.03.2017

LĪGUMS Nr.1/16/2017/94 “Ieslodzīto apģērbu un apavu iegāde ar piegādi ieslodzījuma vietām”

06.03.2017

LĪGUMS Nr. 1/16/2017/93 "Pārtikas atkritumu apsaimniekošanas pakalpojumu sniegšana Latvijas ieslodzījuma vietām"

03.03.2017

LĪGUMS Nr.1/16/2017/92 “Ieslodzīto apģērbu un apavu iegāde ar piegādi ieslodzījuma vietām”

02.03.2017

LĪGUMS Nr.1/16/2017/88 “Ieslodzīto apģērbu un apavu iegāde ar piegādi ieslodzījuma vietām”

01.03.2017

LĪGUMS Nr.1/16/2017/87 “Automātiskās ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmas tehniskās apsekošanas pakalpojumi”

01.03.2017

LĪGUMS Nr.1/16/2017/86 “Automātiskās ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmas tehniskās apsekošanas pakalpojumi”

01.03.2017

LĪGUMS Nr.1/16/2017/85 “Formas tērpu iegāde ar piegādi Ieslodzījuma vietu pārvaldes amatpersonām”

01.03.2017

LĪGUMS Nr.1/16/2017/65 “Bruņojuma iegāde”

01.03.2017

LĪGUMS Nr.1/16/2017/64  “Speciālā apģērba iegāde ar piegādi Ieslodzījuma vietu pārvaldes vajadzībām”

 22.02.2017

LĪGUMS Nr.1/16/2017/62  “Automātiskās ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmas tehniskās apsekošanas pakalpojumi”

 20.02.2017

LĪGUMS Nr.1/16/2017/60  “Ieslodzīto apģērbu un apavu iegāde ar piegādi ieslodzījuma vietām”

 

LĪGUMS Nr.1/16/2017/58  “Ieslodzīto apģērbu un apavu iegāde ar piegādi ieslodzījuma vietām”

20.02.2017

LĪGUMS Nr.1/16/2017/54  “Ieslodzīto apģērbu un apavu iegāde ar piegādi ieslodzījuma vietām”

15.02.2017

Vispārīgā vienošanās Nr.1/20/2017/55 „Grāmatu iegāde”

20.02.2017

LĪGUMS Nr.1/16/2017/51 "Sadzīves atkritumu apsaimniekošanas pakalpojumu sniegšana Latvijas ieslodzījuma vietām"

08.02.2017

LĪGUMS Nr.1/16/2017/52  “Drošības uzskaites uzlīmju iegāde”

13.02.2017
LĪGUMS Nr.1/16/2017/45  “Ieslodzīto apģērbu un apavu iegāde ar piegādi ieslodzījuma vietām” 03.02.2017

LĪGUMS Nr.1/16/2017/44  “Rīgas Centrālcietuma pārtikas bloka remonts”

02.02.2017

LĪGUMS Nr.1/16/2017/50  “Dārzeņu iegāde ar piegādi Latvijas ieslodzījuma vietām piemērojot zaļā publiskā iepirkuma kritērijus”

07.02.2017

LĪGUMS Nr.1/16/2017/49  “Ieslodzīto apģērbu un apavu iegāde ar piegādi ieslodzījuma vietām”

03.02.2017
LĪGUMS Nr.1/16/2017/41  “Dārzeņu iegāde ar piegādi Latvijas ieslodzījuma vietām piemērojot zaļā publiskā iepirkuma kritērijus” 31.01.2017
LĪGUMS Nr.1/16/2017/40  “Formas tērpu iegāde ar piegādi Ieslodzījuma vietu pārvaldes amatpersonām” 30.01.2017

LĪGUMS Nr.1/16/2017/39  “Formas tērpu iegāde ar piegādi Ieslodzījuma vietu pārvaldes amatpersonām”

30.01.2017

Līgums Nr.1/16/2017/38 „Radiostaciju remonts”

30.01.2017

LĪGUMS Nr.1/16/2017/37  “Formas tērpu iegāde ar piegādi Ieslodzījuma vietu pārvaldes amatpersonām”

27.01.2017

“Mīkstā inventāra iegāde Latvijas ieslodzījuma vietām”  LĪGUMS Nr.1/16/2017/33

25.01.2017
LĪGUMS „Liftu tehniskā apkope ieslodzījuma vietās” (identifikācijas Nr. IeVP 2016/131) 16.01.2017
LĪGUMS Nr.1/16/2017/6 “Par Autoservisa pakalpojumiem” 13.01.2017
VIENOŠANĀS Nr.1/16/2017/5 par 2016.gada 15.janvāra līguma „Pārtikas atkritumu apsaimniekošanas pakalpojumu sniegšana Latvijas ieslodzījuma vietām” Nr.1/16/2015/8 grozījumiem 06.01.2017
VIENOŠANĀS Nr.1/16/2017/4 par 2016.gada 15.janvāra līguma „Sadzīves atkritumu apsaimniekošanas pakalpojumu sniegšana Latvijas ieslodzījuma vietām” Nr.1/16/2016/7 grozījumiem 06.01.2017
LĪGUMS Nr.1/16/2017/3 „Tehniskā projekta „Pastaigu laukumu izbūve uz Rīgas Centrālcietuma Ražošanas zonas palīgkorpusa jumta” izstrāde” 04.01.2017
LĪGUMS Nr.1/16/2017/2 „Pārtikas produktu iegāde ar piegādi Latvijas ieslodzījuma vietām, piemērojot zaļā iepirkuma pamatprincipus” 03.01.2017