Cēsu Audzināšanas iestāde nepilngadīgajiem
Brasas cietums
Iļģuciema cietums
Cēsu Audzināšanas iestāde nepilngadīgajiem
Daugavgrīvas cietums
Rīgas Centrālcietums
Jēkabpils cietums
Liepājas cietums
Valmieras cietums
Rīgas Centrālcietums
Jelgavas cietums
Olaines cietums (Latvijas Cietumu slimnīca)

Līguma numurs, nosaukums Noslēgšanas datums

LĪGUMS Nr.1/16/2017/224 "Apsardzes signalizācijas, videonovērošanas sistēmas, sakaru sistēmas un ugunsdrošības sistēmas apkope Olaines cietuma (Latvijas Cietumu slimnīcas) Atkarīgo centrā un aizliegtajā teritorijā".

10.08.2017

LĪGUMS Nr. 1/16/2017/223 "Atkritumu apsaimniekošanas pakalpojumu sniegšana Latvijas ieslodzījuma vietām"

13.07.2017

LĪGUMS Nr.1/16/2017/222 „Pārtikas bloka telpu un iekārtu noma Olaines cietumā (Latvijas Cietumu slimnīcā)”

04.08.2017

LĪGUMS Nr.1/16/2017/221 „Ēdināšanas pakalpojumu sniegšana ieslodzītajiem Olaines cietumā (Latvijas Cietumu slimnīcā)”

04.08.2017

LĪGUMS Nr.1/16/2017/219 „Zobārstniecības pakalpojumu sniegšana ieslodzītajiem”

03.08.2017

VIENOŠANĀS Nr.1/16/2017/217 par 2016.gada 19.jūlija līguma „Par mutiskās un rakstiskās tulkošanas pakalpojumu nodrošināšanu” Nr.1/16/2016/132 grozījumiem

03.08.2017

LĪGUMS Nr.1/16/2017/208 „Olaines cietuma (Latvijas Cietumu slimnīcas) Ambulatorā korpusa remonts”

26.07.2017

LĪGUMS Nr.1/16/2017/205 Par Būvprojekta “Gāzes katlu māja Olaines cietumā, Rīgas ielā 10, Olainē, Olaines novadā" atkārtotas ekspertīzes pakalpojumiem

20.07.2017

LĪGUMS Nr.1/16/2017/203 “Apsardzes signalizācijas, videonovērošanas sistēmas, sakaru sistēmas un ugunsdrošības sistēmas apkope Cēsu audzināšanas iestādē nepilngadīgajiem”

18.07.2017

LĪGUMS Nr.1/16/2017/202 “Radiosakaru kvalitātes uzlabošana Olaines cietuma (Latvijas Cietumu slimnīcas) teritorijā”

17.07.2017

LĪGUMS Nr.1/16/2017/201  “Kravas autotransporta pakalpojumi”

13.07.2017

Līgums Nr. 1/16/2017/199 " Pārnēsājamo pulvera ugunsdzēsības aparātu PA – 6 iegāde Ieslodzījuma vietām"

12.07.2017

VIENOŠANĀS Nr.1/16/2017/198 par 2017.gada 31.janvāra līguma „Dārzeņu iegāde ar piegādi Latvijas ieslodzījuma vietām piemērojot zaļā publiskā iepirkuma kritērijus” Nr.1/16/2017/41 grozījumiem

12.07.2017

LĪGUMS Nr. 1/16/2017/196 "Degvielas iegāde Ieslodzījuma vietu pārvaldes vajadzībām degvielas uzpildes stacijās, izmantojot norēķinu kartes"

30.06.2017

LĪGUMS Nr.1/16/2017/175 „Tehniskā projekta "Nožogojuma izbūve un tā aprīkošana ar inženiertehniskiem apsardzes līdzekļiem Valmieras cietumā" izstrāde”

29.06.2017

LĪGUMS Nr. 1/16/2017/177 “Rīgas Centrālcietuma sardzes ēkas siltumtrases un ūdensvadu maģistrāles avārijas remonts”

26.06.2017

LĪGUMS Nr. 1/16/2017/173 "Transportlīdzekļu mazgāšanas pakalpojumu nodrošināšana"

09.06.2017

LĪGUMS Nr. 1/16/2017/171 "Transportlīdzekļu mazgāšanas pakalpojumu nodrošināšana"

06.06.2017

LĪGUMS Nr. 1/16/2017/168  "Degvielas iegāde Ieslodzījuma vietu pārvaldes vajadzībām degvielas uzpildes stacijās, izmantojot norēķinu kartes" 

31.05.2017

LĪGUMS Nr. 1/16/2017/167 "Degvielas iegāde Ieslodzījuma vietu pārvaldes vajadzībām degvielas uzpildes stacijās, izmantojot norēķinu kartes"

31.05.2017

LĪGUMS Nr. 1/16/2017/166  "Degvielas iegāde Ieslodzījuma vietu pārvaldes vajadzībām degvielas uzpildes stacijās, izmantojot norēķinu kartes"

31.05.2017


LĪGUMS Nr. 1/16/2017/165 "Zīmogu un spiedogu iegāde ar piegādi"

31.05.2017

LĪGUMS Nr.1/16/2017/164  “Meliorācijas pasākumu projekta izstrāde Valmieras cietuma teritorijā.”

25.05.2017

LĪGUMS Nr.1/16/2017/162  “Pasažieru mikroautobusu noma”

15.05.2017

LĪGUMS Nr.1/16/2017/161  “Plastikāta piespraužu iegāde ar piegādi”

09.05.2017

LĪGUMS Nr.1/16/2017/155  “Rīgas Centrālcietuma siltumtrases un ūdensvadu maģistrāles avārijas remonts”

27.04.2017

Līgums 1/16/2017/152   "Ugunsdzēsības līdzekļu, aprīkojuma un ugunsdrošībai lietojamo zīmju iegāde"

25.04.2017

Līgums Nr.1/20/2017/148 "Rokdarbu materiālu piegāde"

24.04.2017

LĪGUMS Nr.1/20/2017/146 „Aprīkojuma iegāde „Atkarīgo centra” vajadzībām”

21.04.2017

LĪGUMS Nr.1/16/2017/153  “Metāla atkritumu apsaimniekošanas pakalpojumi”

25.04.2017

LĪGUMS Nr.1/16/2017/141  “Metāla atkritumu apsaimniekošanas pakalpojumi”

20.04.2017

LĪGUMS Nr.1/16/2017/140  “Ieslodzīto apģērbu un apavu iegāde ar piegādi ieslodzījuma vietām”

19.04.2017

LĪGUMS Nr.1/16/2017/139  “Ieslodzīto apģērbu un apavu iegāde ar piegādi ieslodzījuma vietām”

19.04.2017

LĪGUMS Nr.1/20/2017/137 „Aprīkojuma iegāde „Atkarīgo centra” vajadzībām”

18.04.2017 

Līgums Nr. 1/16/2017/134  „Ugunsdzēsības līdzekļu, aprīkojuma un ugunsdrošībai lietojamo zīmju iegāde”

13.04.2017

LĪGUMS Nr. 1/16/2017/132 „Ugunsdzēsības līdzekļu, aprīkojuma un ugunsdrošībai lietojamo zīmju iegāde”

11.04.2017

LĪGUMS Nr.1/20/2017/131 „Aprīkojuma iegāde „Atkarīgo centra” vajadzībām”

07.04.2017

LĪGUMS Nr.1/20/2017/130 „Tipogrāfijas pakalpojumi projekta vajadzībām”

07.04.2017

LĪGUMS Nr.1/20/2017/129 „Aprīkojuma iegāde „Atkarīgo centra” vajadzībām”

07.04.2017

LĪGUMS Nr.1/20/2017/128 „Aprīkojuma iegāde „Atkarīgo centra” vajadzībām”

06.04.2017

LĪGUMS Nr.1/16/2017/125 “Iļģuciema cietuma Mātes un bērnu nodaļas remonts”

04.04.2017

LĪGUMS Nr.1/20/2017/124 „Aprīkojuma iegāde „Atkarīgo centra” vajadzībām”

04.04.2017

LĪGUMS Nr.1/16/2017/123 “Topogrāfiskās uzmērīšanas pakalpojums Valmieras cietuma teritorijā”

03.04.2017

LĪGUMS Nr.1/20/2017/121 "Lektoru pakalpojumi"

03.04.2017
LIGUMS Nr.1/20/2017/119 „Aprikojuma iegade „Atkarigo centra” vajadzibam” 30.03.2017
LIGUMS Nr.1/20/2017/112 „Aprikojuma iegade „Atkarigo centra” vajadzibam” 20.03.2017
LIGUMS Nr.1/20/2017/111 „Aprikojuma iegade „Atkarigo centra” vajadzibam” 20.03.2017

VIENOŠANĀS Nr.1/16/2017/117 par 2015.gada 11.marta līguma Nr.1/16/2015/65 „Atkritumu apsaimniekošanas pakalpojumu sniegšana” grozījumiem

10.03.2017

LĪGUMS Nr.1/16/2017/116 “Teritorijas labiekārtošanas darbi pirms būvniecības uzsākšanas Valmieras cietuma teritorijā”

24.03.2017

LĪGUMS Nr.1/16/2017/115 Par Būvprojekta “Gāzes katlu māja Olaines cietumā, Rīgas ielā 10, Olainē, Olaines novadā" ekspertīzes

24.03.2017

LĪGUMS Nr.1/16/2017/114 “Dārzeņu iegāde ar piegādi Latvijas ieslodzījuma vietām piemērojot zaļā publiskā iepirkuma kritērijus”

24.03.2017

LĪGUMS Nr.1/16/2017/113 “Dārzeņu iegāde ar piegādi Latvijas ieslodzījuma vietām piemērojot zaļā publiskā iepirkuma kritērijus”

24.03.2017

LĪGUMS Nr.1/16/2017/110 “Dārzeņu iegāde ar piegādi Latvijas ieslodzījuma vietām piemērojot zaļā publiskā iepirkuma kritērijus”

24.03.2017

VIENOŠANĀS Nr.1/16/2017/107 par 2015. gada 3.decembra līguma „Enerģētisko akmeņogļu iegāde ar piegādi Olaines un Vecumnieku cietuma vajadzībām” Nr.1/16/2015/254 grozījumiem.

16.03.2017

LĪGUMS Nr.1/20/2017/106 “Pētījuma “Risku un vajadzību novērtējums personām, kuras piedalīsies atkarību mazināšanas programmās” veikšana”

15.03.2017

LĪGUMS Nr.1/16/2017/105 "Pasažieru pārvadājumu pakalpojumi Ieslodzījuma vietu pārvaldes Daugavgrīvas un Jēkabpils cietuma personālsastāvam"

14.03.2017

VIENOŠANĀS Nr.1/16/2017/103 par 2015.gada 11.marta līguma Nr.1/16/2015/64 „Atkritumu apsaimniekošanas pakalpojumu sniegšana” grozījumiem

10.03.2017

LĪGUMS Nr.1/20/2017/97 "Materiāli tamborēšanai un adīšanai"

10.03.2017

LĪGUMS Nr.1/16/2017/96 “Munīcijas iegāde ar piegādi”

09.03.2017

LĪGUMS Nr.1/16/2017/95 “Olaines cietuma (Latvijas Cietumu slimnīca) un Cēsu Audzināšanas iestādes nepilngadīgajiem ēku tehniskā apsekošana”

08.03.2017

LĪGUMS Nr.1/16/2017/94 “Ieslodzīto apģērbu un apavu iegāde ar piegādi ieslodzījuma vietām”

06.03.2017

LĪGUMS Nr. 1/16/2017/93 "Pārtikas atkritumu apsaimniekošanas pakalpojumu sniegšana Latvijas ieslodzījuma vietām"

03.03.2017

LĪGUMS Nr.1/16/2017/92 “Ieslodzīto apģērbu un apavu iegāde ar piegādi ieslodzījuma vietām”

02.03.2017

LĪGUMS Nr.1/16/2017/88 “Ieslodzīto apģērbu un apavu iegāde ar piegādi ieslodzījuma vietām”

01.03.2017

LĪGUMS Nr.1/16/2017/87 “Automātiskās ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmas tehniskās apsekošanas pakalpojumi”

01.03.2017

LĪGUMS Nr.1/16/2017/86 “Automātiskās ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmas tehniskās apsekošanas pakalpojumi”

01.03.2017

LĪGUMS Nr.1/16/2017/85 “Formas tērpu iegāde ar piegādi Ieslodzījuma vietu pārvaldes amatpersonām”

01.03.2017

LĪGUMS Nr.1/16/2017/65 “Bruņojuma iegāde”

01.03.2017

LĪGUMS Nr.1/16/2017/64  “Speciālā apģērba iegāde ar piegādi Ieslodzījuma vietu pārvaldes vajadzībām”

 22.02.2017

LĪGUMS Nr.1/16/2017/62  “Automātiskās ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmas tehniskās apsekošanas pakalpojumi”

 20.02.2017

LĪGUMS Nr.1/16/2017/60  “Ieslodzīto apģērbu un apavu iegāde ar piegādi ieslodzījuma vietām”

 20.02.2017

LĪGUMS Nr.1/16/2017/58  “Ieslodzīto apģērbu un apavu iegāde ar piegādi ieslodzījuma vietām”

20.02.2017

LĪGUMS Nr.1/16/2017/54  “Ieslodzīto apģērbu un apavu iegāde ar piegādi ieslodzījuma vietām”

15.02.2017

Vispārīgā vienošanās Nr.1/20/2017/55 „Grāmatu iegāde”

20.02.2017

LĪGUMS Nr.1/16/2017/51 "Sadzīves atkritumu apsaimniekošanas pakalpojumu sniegšana Latvijas ieslodzījuma vietām"

08.02.2017

LĪGUMS Nr.1/16/2017/53  “OCTA un KASKO apdrošināšanas iegāde Ieslodzījuma vietu pārvaldes dienesta transportlīdzekļiem”

10.02.2017

LĪGUMS Nr.1/16/2017/52  “Drošības uzskaites uzlīmju iegāde”

13.02.2017
LĪGUMS Nr.1/16/2017/45  “Ieslodzīto apģērbu un apavu iegāde ar piegādi ieslodzījuma vietām” 03.02.2017

LĪGUMS Nr.1/16/2017/44  “Rīgas Centrālcietuma pārtikas bloka remonts”

02.02.2017

LĪGUMS Nr.1/16/2017/50  “Dārzeņu iegāde ar piegādi Latvijas ieslodzījuma vietām piemērojot zaļā publiskā iepirkuma kritērijus”

07.02.2017

LĪGUMS Nr.1/16/2017/49  “Ieslodzīto apģērbu un apavu iegāde ar piegādi ieslodzījuma vietām”

03.02.2017
LĪGUMS Nr.1/16/2017/41  “Dārzeņu iegāde ar piegādi Latvijas ieslodzījuma vietām piemērojot zaļā publiskā iepirkuma kritērijus” 31.01.2017
LĪGUMS Nr.1/16/2017/40  “Formas tērpu iegāde ar piegādi Ieslodzījuma vietu pārvaldes amatpersonām” 30.01.2017

LĪGUMS Nr.1/16/2017/39  “Formas tērpu iegāde ar piegādi Ieslodzījuma vietu pārvaldes amatpersonām”

30.01.2017

Līgums Nr.1/16/2017/38 „Radiostaciju remonts”

30.01.2017

LĪGUMS Nr.1/16/2017/37  “Formas tērpu iegāde ar piegādi Ieslodzījuma vietu pārvaldes amatpersonām”

27.01.2017

“Mīkstā inventāra iegāde Latvijas ieslodzījuma vietām”  LĪGUMS Nr.1/16/2017/33

25.01.2017
LĪGUMS „Liftu tehniskā apkope ieslodzījuma vietās” (identifikācijas Nr. IeVP 2016/131) 16.01.2017
LĪGUMS Nr.1/16/2017/6 “Par Autoservisa pakalpojumiem” 13.01.2017
VIENOŠANĀS Nr.1/16/2017/5 par 2016.gada 15.janvāra līguma „Pārtikas atkritumu apsaimniekošanas pakalpojumu sniegšana Latvijas ieslodzījuma vietām” Nr.1/16/2015/8 grozījumiem 06.01.2017
VIENOŠANĀS Nr.1/16/2017/4 par 2016.gada 15.janvāra līguma „Sadzīves atkritumu apsaimniekošanas pakalpojumu sniegšana Latvijas ieslodzījuma vietām” Nr.1/16/2016/7 grozījumiem 06.01.2017
LĪGUMS Nr.1/16/2017/3 „Tehniskā projekta „Pastaigu laukumu izbūve uz Rīgas Centrālcietuma Ražošanas zonas palīgkorpusa jumta” izstrāde” 04.01.2017
LĪGUMS Nr.1/16/2017/2 „Pārtikas produktu iegāde ar piegādi Latvijas ieslodzījuma vietām, piemērojot zaļā iepirkuma pamatprincipus” 03.01.2017