Liepājas cietums
Olaines cietums (Latvijas Cietumu slimnīca)
Daugavgrīvas cietums
Valmieras cietums
Rīgas Centrālcietums
Jēkabpils cietums
Brasas cietums
Iļģuciema cietums
Rīgas Centrālcietums
Jelgavas cietums
Cēsu Audzināšanas iestāde nepilngadīgajiem
Cēsu Audzināšanas iestāde nepilngadīgajiem

Ieslodzījuma vietu pārvaldes priekšniece

 

 

Ilona Spure

 

 

Dzimšanas datums un vieta: 1970. gada 5. februāris, Jūrmala


Izglītība:
1996. - 1998. Latvijas Universitātes Pedagoģijas un psiholoģijas institūts, iegūts pedagoģijas maģistres grāds
1989. – 1995. Latvijas Universitātes Pedagoģijas fakultāte, iegūta latviešu valodas un literatūras skolotājas mazākumtautību skolās kvalifikācija
1977. – 1988.Jūrmalas 4. vidusskola


Darba pieredze:
2007. – 2013. Ieslodzījuma vietu pārvaldes Centrālā aparāta Resocializācijas dienesta priekšniece
2004. – 2007. Ieslodzījuma vietu pārvaldes Sociālās rehabilitācijas daļas priekšniece
2003. – 2004. Ieslodzījuma vietu pārvaldes Sociālās rehabilitācijas daļas vecākā inspektore
1999. – 2003. Ieslodzījuma vietu pārvaldes Sociālās rehabilitācijas daļas inspektore
1998. – 1999. Ieslodzījuma vietu departamenta Mācību metodiskā centra vecākā pasniedzēja
1995. – 1998. Ieslodzījuma vietu departamenta Mācību metodiskā centra pasniedzēja
1994. – 1995. Ieslodzījuma vietu departamenta Mācību metodiskā centra inspektore

Speciālā dienesta pakāpe: ģenerāle, piešķirta 2017. gada 16.maijā


Kvalifikācijas celšana:
Valsts Administrācijas skola, mācību kurss „Projektu vadība”, dalība mācību seminārā „Labākā prakse ieslodzīto resocializācijas programmu īstenošanā” Barselonā, mācību vizīte Dānijas cietumu un probācijas sistēmā par ieslodzīto nodarbinātību, dalība mācību seminārā Briselē par ES likumdošanas aspektiem un Beļģijas pozitīvo pieredzi darbā ar narkotiku problēmu cietumos, mācību vizīte Zviedrijas cietumu un probācijas sistēmā par ieslodzīto nodarbinātību, starptautiska konference „Brīvības atņemšanas soda izpilde nepilngadīgajiem” Sučany, Slovākija, mācību semināri un pieredzes gūšana Zviedrijā, Kanādā par probācijas dienesta darbības principiem un funkcijām, starptautiska konference „Vardarbības mazināšana cietumos un notiesāto sagatavošana atbrīvošanai” Varšavā, mācību vizīte Lielbritānijā par izglītības organizēšanu brīvības atņemšanas iestādēs.


Cita noderīga pieredze:
Tieslietu ministrijas izveidoto darba grupu locekle politikas plānošanas dokumentu izstrādei, Eiropas komisijas izveidotās Radikālisma Apzināšanas tīklojuma Cietumi un probācija Latvijas pārstāve, Attīstības sadarbības projekta „Atbalsts Moldovas tieslietu sistēmas stiprināšanai, penitenciārās un ieslodzīto resocializācijas sistēmas pilnveidošanai” eksperte, dalība Valsts Probācijas dienesta izveides darba grupā u. c.

Sabiedriskās aktivitātes:
Biedrības „Prison Felloship Latvia” biedre

Apbalvojumi: par darba pienākumu priekšzīmīgu un pašaizliedzīgu pildīšanu apbalvota 27 reizes, tai skaitā ar Ieslodzījuma vietu pārvaldes krūšu nozīmi „Taisnīgums pret visiem”(I pakāpe) un piešķirta kārtējā speciālā dienesta pakāpe pirms termiņa, apbalvota ar Tieslietu ministrijas I pakāpes Atzinības rakstu un „Zelta spalvu”.

Valodu prasme: latviešu – dzimtā
                         krievu – brīvi
                         angļu – sarunvalodas līmenī


Ģimenes stāvoklis: precējusies, divi bērni