Cēsu Audzināšanas iestāde nepilngadīgajiem
Cēsu Audzināšanas iestāde nepilngadīgajiem
Jēkabpils cietums
Brasas cietums
Jelgavas cietums
Iļģuciema cietums
Rīgas Centrālcietums
Valmieras cietums
Liepājas cietums
Daugavgrīvas cietums
Olaines cietums (Latvijas Cietumu slimnīca)
Rīgas Centrālcietums

Ieslodzījuma vietu pārvaldes administrācija apmeklētājus pieņem katru nedēļu

ceturtdienās no plkst. 1500 līdz 1600, tālr. 67208104 (Stabu ielā 89, Rīgā, LV – 1009).