Rīgas Centrālcietums
Rīgas Centrālcietums
Jēkabpils cietums
Cēsu Audzināšanas iestāde nepilngadīgajiem
Jelgavas cietums
Olaines cietums (Latvijas Cietumu slimnīca)
Daugavgrīvas cietums
Valmieras cietums
Brasas cietums
Liepājas cietums
Iļģuciema cietums
Cēsu Audzināšanas iestāde nepilngadīgajiem

Ieslodzījuma vietu pārvaldes administrācija apmeklētājus pieņem katru nedēļu

ceturtdienās no plkst. 1500 līdz 1600, tālr. 67208104 (Stabu ielā 89, Rīgā, LV – 1009).