Daugavgrīvas cietums
Cēsu Audzināšanas iestāde nepilngadīgajiem
Olaines cietums (Latvijas Cietumu slimnīca)
Jēkabpils cietums
Iļģuciema cietums
Liepājas cietums
Rīgas Centrālcietums
Valmieras cietums
Rīgas Centrālcietums
Jelgavas cietums
Cēsu Audzināšanas iestāde nepilngadīgajiem

Ieslodzījuma vietu pārvaldes administrācija apmeklētājus pieņem katru nedēļu

ceturtdienās no plkst. 1500 līdz 1600, tālr. 67208104 (Stabu ielā 89, Rīgā, LV – 1009).