Cēsu Audzināšanas iestāde nepilngadīgajiem
Rīgas Centrālcietums
Rīgas Centrālcietums
Jēkabpils cietums
Daugavgrīvas cietums
Jelgavas cietums
Liepājas cietums
Brasas cietums
Olaines cietums (Latvijas Cietumu slimnīca)
Cēsu Audzināšanas iestāde nepilngadīgajiem
Iļģuciema cietums
Valmieras cietums

Ieslodzījuma vietu pārvaldes administrācija apmeklētājus pieņem katru nedēļu

ceturtdienās no plkst. 1500 līdz 1600, tālr. 67208104 (Stabu ielā 89, Rīgā, LV – 1009).