Jēkabpils cietums
Olaines cietums (Latvijas Cietumu slimnīca)
Daugavgrīvas cietums
Jelgavas cietums
Brasas cietums
Rīgas Centrālcietums
Valmieras cietums
Cēsu Audzināšanas iestāde nepilngadīgajiem
Cēsu Audzināšanas iestāde nepilngadīgajiem
Iļģuciema cietums
Liepājas cietums
Rīgas Centrālcietums

Ieslodzījuma vietu pārvaldes administrācija apmeklētājus pieņem katru nedēļu

ceturtdienās no plkst. 1500 līdz 1600, tālr. 67208104 (Stabu ielā 89, Rīgā, LV – 1009).