Rīgas Centrālcietums
Daugavgrīvas cietums
Jēkabpils cietums
Cēsu Audzināšanas iestāde nepilngadīgajiem
Iļģuciema cietums
Olaines cietums (Latvijas Cietumu slimnīca)
Liepājas cietums
Rīgas Centrālcietums
Valmieras cietums
Cēsu Audzināšanas iestāde nepilngadīgajiem
Jelgavas cietums

Ieslodzījuma vietu pārvaldes administrācija apmeklētājus pieņem katru nedēļu

ceturtdienās no plkst. 1500 līdz 1600, tālr. 67208104 (Stabu ielā 89, Rīgā, LV – 1009).