Daugavgrīvas cietums
Iļģuciema cietums
Jēkabpils cietums
Olaines cietums (Latvijas Cietumu slimnīca)
Rīgas Centrālcietums
Liepājas cietums
Brasas cietums
Cēsu Audzināšanas iestāde nepilngadīgajiem
Rīgas Centrālcietums
Valmieras cietums
Cēsu Audzināšanas iestāde nepilngadīgajiem
Jelgavas cietums

Ieslodzījuma vietu pārvaldes administrācija apmeklētājus pieņem katru nedēļu

ceturtdienās no plkst. 1500 līdz 1600, tālr. 67208104 (Stabu ielā 89, Rīgā, LV – 1009).