Iļģuciema cietums
Liepājas cietums
Cēsu Audzināšanas iestāde nepilngadīgajiem
Brasas cietums
Cēsu Audzināšanas iestāde nepilngadīgajiem
Olaines cietums (Latvijas Cietumu slimnīca)
Rīgas Centrālcietums
Jelgavas cietums
Daugavgrīvas cietums
Jēkabpils cietums
Valmieras cietums
Rīgas Centrālcietums

Ieslodzījuma vietu pārvaldes administrācija apmeklētājus pieņem katru nedēļu

ceturtdienās no plkst. 1500 līdz 1600, tālr. 67208104 (Stabu ielā 89, Rīgā, LV – 1009).