Rīgas Centrālcietums
Cēsu Audzināšanas iestāde nepilngadīgajiem
Valmieras cietums
Cēsu Audzināšanas iestāde nepilngadīgajiem
Rīgas Centrālcietums
Daugavgrīvas cietums
Iļģuciema cietums
Jelgavas cietums
Olaines cietums (Latvijas Cietumu slimnīca)
Jēkabpils cietums
Liepājas cietums

EK_logo

 

2012.gada 27.janvārī

Kopš neatkarības atgūšanas 90tajos gados, Latvijā ar katru gadu pieaug iebraukušo ārvalstnieku skaits. Līdz ar iestāšanos Eiropas Savienībā un pievienošanos Šengenas līgumam, ir pieaudzis arī ārvalstnieku skaits, kuri nonākuši konfliktā ar LR likumu normām.

Lai uzlabotu ieslodzījuma vietās esošo ārvalstnieku tiesību ievērošanu un nodrošināšanu, kā arī, lai atvieglotu ieslodzījuma vietu darbinieku ikdienas darbu ar tiem, Ieslodzījuma vietu pārvalde un Eiropas Komisijas Galvenā tieslietu pārvalde sadarbībā ar Lietuvas Tieslietu ministrijas cietuma departamentu un Igaunijas Tieslietu ministrijas cietuma departamentu 2011.gadā noslēdza līgumu par EK projekta Nr.JUST/2010/JPEN/AG/1565 „Exchange of information and best practices in the work with foreign inmates” („Informācijas un labās prakses apmaiņa darbā ar ieslodzītajiem ārvalstniekiem”, turpmāk - projekts) īstenošanu.

Ar sadarbības partneru - Lietuvas Tieslietu ministrijas cietuma departamentu un Igaunijas Tieslietu ministrijas cietuma departamentu, palīdzību, projekta īstenošanas laikā – no 2011.gada 15.decembra līdz 2013.gada 15.jūnijam, tiks realizētas sekojoša veida aktivitātes:

  1. pētījums ar mērķi noskaidrot iespējamās problēmas, ar kurām nākas saskarties ieslodzījuma vietās esošajiem ieslodzītajiem ārvalstniekiem un darbiniekiem;
  1. programmas izstrāde minētajai ieslodzīto kategorijai, kuras saturs galvenokārt būs vērsts uz to, lai uzlabotu ieslodzīto ārvalstnieku zināšanas par tiesību normām, par tiesībām un pienākumiem ieslodzījumā, par iespēju iesaistīties resocializācijas procesos un par tiesībām uz aizstāvības nodrošinājumu;
  1. iepriekš minētās programmas aprobācija, kuras rezultātā izstrādātā programma tiks iekļauta Ieslodzījuma vietu pārvaldes Mācību centra kopīgajā mācību programmā;
  1. angļu valodas kursi ieslodzījuma vietu darbiniekiem;
  1. rokasgrāmatas izstrāde ar dažādiem informatīviem materiāliem, kas var noderēt ieslodzījuma vietu darbiniekiem, strādājot ar ārvalstniekiem;
  1. valsts valodas apmācība ieslodzītajiem ārvalstniekiem;
  1. normatīvo aktu un citu dokumentu sagatavošana un tulkošana;
  1. projekta vadība;
  1. projekta publicitāte, informējot sabiedrību par projekta īstenošanas gaitu;
  1. audits.

Projekta kopējās izmaksas (EK un valsts līdzfinansējums) ir 103930,07 EUR.