Cēsu Audzināšanas iestāde nepilngadīgajiem
Valmieras cietums
Jelgavas cietums
Jēkabpils cietums
Cēsu Audzināšanas iestāde nepilngadīgajiem
Iļģuciema cietums
Rīgas Centrālcietums
Rīgas Centrālcietums
Daugavgrīvas cietums
Olaines cietums (Latvijas Cietumu slimnīca)
Liepājas cietums

EK_logo

 

Turpinot īstenot EK projekta „Exchange of information and best practices in the work with foreign inmates” aktivitātes, Ieslodzījuma vietu pārvalde nodrošināja iespēju 80 centrālā aparāta un ieslodzījuma vietu amatpersonām un darbiniekiem piedalīties angļu valodas apmācību kursos. Lai noskaidrotu šo kursu efektivitāti, tika sagatavota aptaujas anketa ar sešiem jautājumiem. Aptaujā piedalījās 61 apmācībās iesaistītais darbinieks/amatpersona.


Secināts, ka lielākā daļa (89%) respondentu bija apmierināti ar īstenotajiem angļu valodas kursiem. Atzinīgi novērtēti gan veiksmīgi izmantotie mācību materiāli, gan pasniedzējas profesionālisms un īstenotā nodarbību gaita. Respondenti pozitīvi vērtējuši kursu pasniegšanas manieri un pasniedzējas individuālo pieeju katram dalībniekam. Nodarbības pārsvarā notika tikai angļu valodā, kas sekmēja ātrāku sarunvalodas apgūšanu. Arī regulārie mājas darbi mudināja rūpīgai valodas apgūšanai.
Aptaujātie respondenti negatīvi vērtēja to, ka apmācību grupās apmācāmajiem bija dažāds zināšanu līmenis, kā arī to, ka pietrūka darba specifikai pielāgotu tematu.


Pasniedzējas mācīšanas veids novērtēts pozitīvi – gan tas, ka dažādota valodas apguve ar ierakstu klausīšanos, gan sarunvalodas frāzēm, gan vārdu nozīmi.


Atbildot uz jautājumu, vai respondenti bijuši apmierināti ar izvēlēto nodarbību laiku un vietu, 77% atbildējuši pozitīvi.
Respondentiem tika lūgts norādīt, vai viņiem ir uzlabojušās angļu valodas zināšanas, novērtējot tās pēc 10 ballu skalas, pieņemot, ka 1 balle atbilst apgalvojumam „nav uzlabojušās”, bet 10 balles – „ir uzlabojušās”. Savu zināšanu līmeni no 8 – 10 ballēm novērtējuši 33% respondentu, no 5 – 7 ballēm 41%, bet no 2 – 4 ballēm 26% respondentu.


Pēdējā jautājumā respondentiem tika lūgts sniegt priekšlikumus angļu valodas kursu norises uzlabošanai. Apmācāmie izteikuši vēlmi vairāk mācību procesā iekļaut darba specifikas terminus, biežāk klausīties CD ierakstus, skatīties filmas angļu valodā, pirms katras tēmas saņemt jauno vārdu sarakstu ar tulkojumu, lai efektīvāk varētu piedalīties jaunās tēmas apspriešanā, kā arī vairāk pildīt sacerējumus un gramatikas uzdevumus.


Respondenti ieteikuši arī veidot skaitliski mazākas apmācību grupas, lai varētu tās komplektēt no darbiniekiem, kuriem ir vienāds zināšanu līmenis, kā arī pagarināt kursu īstenošanas laiku.
Projekts „Informācijas un labās prakses apmaiņa darbā ar ieslodzītajiem ārvalstniekiem” ilgs līdz nākamā gada 15. jūnijam un tas tiek īstenots ar 80% Eiropas Komisijas finansiālu atbalstu un 20 % Latvijas valsts finansējumu.