Rīgas Centrālcietums
Liepājas cietums
Jēkabpils cietums
Valmieras cietums
Olaines cietums (Latvijas Cietumu slimnīca)
Iļģuciema cietums
Cēsu Audzināšanas iestāde nepilngadīgajiem
Cēsu Audzināšanas iestāde nepilngadīgajiem
Rīgas Centrālcietums
Jelgavas cietums
Daugavgrīvas cietums


eirkom 
Ieslodzījuma vietu pārvalde, turpina īstenot Eiropas Komisijas līdzfinansēto projektu „Exchange of information and best practices in the work with foreign inmates”(„Informācijas un labās prakses apmaiņa darbā ar ieslodzītajiem ārvalstniekiem”), kura mērķis savstarpējo zināšanu uzlabošana un labās prakses apmaiņa darbā ar ieslodzītajiem ārvalstniekiem.  
Projekta ietvaros tika īstenota aktivitāte „Pētījums”. Aktivitātes ietvaros ir noskaidrotas iespējamās problēmas, ar kurām ikdienā saskaras ieslodzījuma vietās esošie ārvalstnieki un cietumi, kuri strādā ar ieslodzījuma vietās esošajiem ārvalstniekiem. Latvijas, Lietuvas un Igaunijas cietumos ieslodzītie ārvalstnieki un ieslodzījuma vietu darbinieki atbildēja uz vairākiem jautājumiem, lai apzinātu iespējamās problēmas darbā ar ieslodzītajiem ārzemniekiem. Igaunijā tika aptaujāti 78, Lietuvā 63, Latvijā 43 ieslodzītie un 89 Latvijas, 89 Igaunijas un 63 Lietuvas cietumu darbinieki.
Projekta ietvaros ir izstrādāta ieslodzījuma vietu darbinieku apmācības programma darbam ar ieslodzītajiem ārvalstniekiem. Programmas mērķis un uzdevumi ir sagatavot ieslodzījuma vietu darbiniekus un amatpersonas darbam ar apcietinātajiem un notiesātajiem ārvalstniekiem, kuri atrodas Latvijas ieslodzījuma vietās, nodrošinot viņu tiesības uz aizstāvību un iesaistīšanu resocializācijas procesos, saskaņā ar starptautisko un nacionālo normatīvo aktu prasībām. Programmas ietvaros tika novadīts darbinieku apmācības lekciju cikls par ieslodzīto ārvalstnieku tiesībām uz aizstāvības nodrošināšanu, tā tiesiskais pamats, ieteikumi par iestādēm un organizācijām, kur vērsties pēc tiesiskās aizsardzības, ieslodzīto ārvalstnieku saziņas iespējas ar iestādēm un organizācijām, lai nodrošinātu savu juridisko un tiesisko aizsardzību, tiesības uz tulka pakalpojumiem un citi jautājumi.
Trešā projekta aktivitāte - programmas aprobēšana. Ieslodzījuma vietu pārvaldes Mācību centra speciālisti veica 80 darbinieku apmācību. Pēc projekta īstenošanas programma tiks iekļauta Mācību centra kopīgajā mācību programmā un nepieciešamības gadījumā tā tiks izmantota arī turpmāk.
Ieslodzījuma vietu pārvalde nodrošināja iespēju 130 centrālā aparāta un ieslodzījuma vietu amatpersonām un darbiniekiem piedalīties angļu valodas apmācības kursos.
Projekta ietvaros darbiniekiem izstrādāta rokasgrāmata latviešu un angļu valodās, kas paredzēta darbam ar ieslodzījuma vietās esošajiem ārvalstniekiem. Tajā iekļauta sarunvalodas vārdnīca un dažādi informatīvi materiāli. Arī apcietinājumā esošajiem ārvalstniekiem un notiesātajiem izstrādāti divi informatīvi materiāli, kuri tiks tulkoti desmit valodās.
Ieslodzītajiem ārvalstniekiem tiek nodrošināta iespēja mācīties latviešu valodu, kas palīdzēs risināt vienu no svarīgākajām problēmām – ārvalstnieku iesaistīšanu resocializācijas pasākumos. Līdz šim to nebija iespējams izdarīt valsts valodas nezināšanas dēļ. Valodas apguvei tiek izmantota interaktīva latviešu valodas apmācības programma un aktivitātes ietvaros apmācībās iesaistītas 22 personas.