Jelgavas cietums
Iļģuciema cietums
Rīgas Centrālcietums
Cēsu Audzināšanas iestāde nepilngadīgajiem
Cēsu Audzināšanas iestāde nepilngadīgajiem
Rīgas Centrālcietums
Olaines cietums (Latvijas Cietumu slimnīca)
Jēkabpils cietums
Liepājas cietums
Valmieras cietums
Daugavgrīvas cietums

     Šā gada 4. un 5. aprīlī viesnīcā „Kolonna Hotel Brigita” notika noslēguma konference Ieslodzījuma vietu pārvaldes īstenotajam EK projektam Nr. JUST/2010/JPEN/AG/1565 „Exchange of information and best practices in the work with foreign inmates” („Informācijas un labās prakses apmaiņa darbā ar ieslodzītajiem ārvalstniekiem”). Konferences ievadā, Ieslodzījuma vietu pārvaldes priekšnieka vietnieks Māris Stivrenieks raksturoja Latvijas cietumu sistēmu, akcentējot arī ārvalstu pilsoņu atrašanos mūsu ieslodzījuma vietās. Šobrīd tajās atrodas 16 apcietinātas un 32 notiesātas personas. No tām 2 sievietes, 44 vīrieši, 2 nepilngadīgie. Pēc valstiskās piederības, Latvijas ieslodzījuma vietās ir 19 Lietuvas pilsoņi, 2 Igaunijas, 21 Krievijas, 2 Baltkrievijas, 1 Moldovas, 3 Ukrainas pilsoņi.
     IeVP Projektu izstrādes daļas priekšniece Lāsma Driķe klātesošos informēja par projekta mērķiem un realizētajām aktivitātēm. Projekts sākts 2011. gadā ar mērķi uzlabot tobrīd ieslodzījuma vietās esošo 84 ārvalstnieku tiesību ievērošanu un nodrošināšanu, kā arī lai atvieglotu cietumu amatpersonu/darbinieku ikdienas darbu ar ārvalstu pilsoņiem. IeVP Izglītības un nodarbinātības daļas priekšniece Svetlana Trubačova stāstīja par pētījuma „Ārvalstu ieslodzītie Latvijas, Lietuvas un Igaunijas cietumos” rezultātiem. Izglītības un nodarbinātības daļas vecākā inspektore Inga Adamoviča izklāstīja, kādas ir ieslodzītajiem ārvalstniekiem iespējas cietumos apgūt latviešu valodu. Ilona Spure – Resocializācijas dienesta priekšniece pastāstīja par projekta ietvaros izstrādātajiem dokumentiem, bet Mācību centra priekšnieks Pēteris Dedelis un Izglītības un nodarbinātības daļas vecākā inspektore Ilze Ušacka informēja par darbinieku apmācību darbam ar ieslodzītajiem ārvalstniekiem.
    Noslēguma konferencē piedalījās 21 ārvalstu viesis no 8 valstīm, kas dalījās pieredzē darbā ar ieslodzījuma vietās esošajiem ārvalstniekiem. Lietuvas ieslodzījuma vietu departamenta Plānošanas un projektu vadības speciāliste pastāstīja par kaimiņvalsts ieslodzījuma vietu sistēmu. Lietuvā ir 11 cietumi, kuros uzturas 9726 ieslodzītie. Atšķirībā no Latvijas, Lietuvā ieslodzīto skaits pieaug. Igaunijas cietumu sistēmu šodien un tuvākajā nākotnē raksturoja Igaunijas Tieslietu ministrijas konsultante. Salīdzinot ar Latviju un Lietuvu, Igaunija var lepoties ar jaunuzceltajiem, modernajiem cietumiem. Par savas valsts pieredzi ārvalstnieku izmitināšanā un terapijā, īstenotajām aktivitātēm ieslodzījuma vietu sistēmā stāstīja arī Čehijas, Ungārijas, Skotijas, Somijas, Dānijas un Polijas delegāciju pārstāvji.