Liepājas cietums
Jelgavas cietums
Jēkabpils cietums
Valmieras cietums
Rīgas Centrālcietums
Rīgas Centrālcietums
Olaines cietums (Latvijas Cietumu slimnīca)
Daugavgrīvas cietums
Cēsu Audzināšanas iestāde nepilngadīgajiem
Iļģuciema cietums
Cēsu Audzināšanas iestāde nepilngadīgajiem