Daugavgrīvas cietums
Valmieras cietums
Olaines cietums (Latvijas Cietumu slimnīca)
Cēsu Audzināšanas iestāde nepilngadīgajiem
Jēkabpils cietums
Cēsu Audzināšanas iestāde nepilngadīgajiem
Rīgas Centrālcietums
Jelgavas cietums
Iļģuciema cietums
Rīgas Centrālcietums
Liepājas cietums

2017.gada 22.februārī starp Ieslodzījuma vietu pārvaldi un Itālijas Tieslietu ministriju (Ministry of Justice – Department of Penitentiary Administration – Triveneto Office) tika noslēgts partnerības līgums par Eiropas Komisijas Imigrācijas un iekšlietu departamenta Iekšējās Drošības programmas 2014–2020. gadam (Internal Security Fund Police (2014–2020)) projekta "Mobilās starpinstitūciju komandas, lai atklātu un novērstu vardarbīga radikālisma eskalāciju. Apmācību instrumenti" (Mobile Assistance Interagency Teams to Detect and Prevent the Escalation of Violent Radicalism. Training Aid) Nr. HOME/2015/ISFP/AG/8774 īstenošanu.

Projekta īstenošanas laiks: 01.11.2016. – 30.04.2019.
Projekta budžets: 54788 EUR
Projekta mērķis ir novērst radikalizēšanos: nodrošināt esošos praktiķus ar prasmēm un instrumentiem, lai atpazītu radikalizācijas pazīmes dažādās vidēs un varētu veikt atbilstošus preventīvos pasākumus. E–apmācību platformas izstrāde.
Projekta sadarbības partneri:
1. Čehijas Tehniskā universitāte – Čehija (Czech Technical University – Established in the Czech Republic – CVUT);
2. Eiropas institūts ¬– Bulgārija (European Institute – established in Bulgaria);
3. "Agenfor International" – Itālija (Agenfor International – established in Italy);
4. Valsts pārvaldes un tiesiskuma administrēšanas koledžas Policijas departaments – Vācija (College for Public Administration and Administration of Justice – Department of policing – established in Germany);
5. Granadas universitāte – Spānija (University of Granada – established in Spain);
6. Eiropas–arābu augstākās izglītības fonds – Spānija (FUNDEA – Fundación Euroárabe de Altos Estudios – established in Spain);
7. Civilā gvarde ¬– Spānija (Guardia Civil – established in Spain).
Projekta plānotās aktivitātes:
1. Dalība projekta vadības komitejās un vienas projekta vadības komitejas organizēšana Latvijā;
2. Dalība apmācību programmas moduļu izstrādē;
3. Dalība ekspertu paneļos un viena ekspertu paneļa organizēšana Latvijā;
4. Viena apmācību kursu organizēšana apmācību treneriem Latvijā:
5. 5 apmācību kursu organizēšana jomas praktiķiem.


On 22nd of February 2017 Latvian Prison Administration signed grant contract with the Ministry of Justice – Department of Penitentiary Administration – Triveneto Office about the European Commission Migration and Home Affairs Department Internal Security Fund Police (2014–2020) programme project "Mobile Assistance Interagency Teams to Detect and Prevent the Escalation of Violent Radicalism. Training Aid" No. HOME/2015/ISFP/AG/8774 implementation.

Project implementation period: 01.11.2016. – 30.04.2019.
Project budget: 54788 EUR
Main objective of the project: prevent radicalization: ensuring exiting practitioners with skills and tools to recognize the signs of radicalization in different environments and be able to take appropriate preventive measures. Development of E–learning platform.
Project partners:
1. Czech Technical University (CVUT) – Czech Republic;
2. European Institute – Bulgaria;
3. Agenfor International – Italy;
4. College for Public Administration and Administration of Justice – Department of policing –Germany;
5. University of Granada – Spain);
6. FUNDEA – Fundación Euroárabe de Altos Estudios – Spain);
7. Guardia Civil – Spain).
Activities of the project:
1. Participation in the project Steering Committee meetings (ISC) and organization of one ISC in Latvia;
2. Participation in the development of the training modules;
3. Participation in the Expert User Groups (EUG) and organization of one EUG in Latvia;
4. Organization of one training course for trainers (ToT) in Latvia;
5. Organization of five training cascades for existing practitioners.