Cēsu Audzināšanas iestāde nepilngadīgajiem
Iļģuciema cietums
Liepājas cietums
Jelgavas cietums
Jēkabpils cietums
Valmieras cietums
Olaines cietums (Latvijas Cietumu slimnīca)
Rīgas Centrālcietums
Cēsu Audzināšanas iestāde nepilngadīgajiem
Rīgas Centrālcietums
Daugavgrīvas cietums


No 2018.gada 16.–20.aprīlim, Projekta "Mobilās starpinstitūciju komandas, lai atklātu un novērstu vardarbīga radikālisma eskalāciju. Apmācību instrumenti" (Mobile Assistance Interagency Teams to Detect and Prevent the Escalation of Violent Radicalism. Training Aid) Nr.HOME/2015/ISFP/AG/8774 ietvaros, Rīga notika Treneru apmācības, kurās piedalījās treneri no Latvijas, Somijas un Lietuvas, kā arī Projekta koordinatora pārstāvji no Itālijas.
Treneri apmācību ietvaros apguva sekojošas tēmas:
1. Kas ir radikalizācija?
2. Ārvalstu karotāji!
3. Radikalizācija ieslodzījuma vietās!
4. Preventīvie pasākumi ieslodzījuma vietās!
5. Tiesiskā sadarbība!
6. Normatīvo aktu regulējums!
Pēc apmācību kursu noslēguma treneriem jāsagatavo apmācību programma savas valsts jomas praktiķiem.
2018.gadā Latvijā tiks organizētas četras apmācību grupas un izstrādāto apmācību programmu apgūs 80 ieslodzījuma vietu sistēmas speciālisti.

From 16th – 20th April 2018 within the framework of the project "Mobile Assistance Interagency Teams to Detect and Prevent the Escalation of Violent Radicalism. Training Aid" No.HOME/2015/ISFP/AG/8774 Training of the Trainers took place in Riga where there participated trainers from Latvia, Finland and Lithuania, as well as Project coordinator representatives from Italy.
During the trainings, Trainers mastered the following topics:
1. What is radicalization?
2. Foreign Terrorist Fighters!
3. Radicalization in prisons!
4. Preventive measures in imprisonment places!
5. Judicial cooperation!
6. The Framework Decisions!
After the trainings, Trainers will prepare training program for the practitioners in their own countries.
In 2018, in Latvia four training sessions will be organized and 80 specialists from Latvian prison system will be trained according with the developed training program.