Iļģuciema cietums
Jelgavas cietums
Rīgas Centrālcietums
Olaines cietums (Latvijas Cietumu slimnīca)
Cēsu Audzināšanas iestāde nepilngadīgajiem
Rīgas Centrālcietums
Valmieras cietums
Liepājas cietums
Cēsu Audzināšanas iestāde nepilngadīgajiem
Jēkabpils cietums
Daugavgrīvas cietums
Brasas cietums

Eiropas komisijas līdzfinansēts projekts “Suicīda preventīvās sistēmas pilnveide ieslodzījuma vietās” („Suicide preventive system development in imprisonment places”) Nr. JUST/2013/JPEN/AG/4554