Rīgas Centrālcietums
Iļģuciema cietums
Olaines cietums (Latvijas Cietumu slimnīca)
Brasas cietums
Cēsu Audzināšanas iestāde nepilngadīgajiem
Jelgavas cietums
Jēkabpils cietums
Daugavgrīvas cietums
Valmieras cietums
Rīgas Centrālcietums
Liepājas cietums
Cēsu Audzināšanas iestāde nepilngadīgajiem

Eiropas komisijas līdzfinansēts projekts “Suicīda preventīvās sistēmas pilnveide ieslodzījuma vietās” („Suicide preventive system development in imprisonment places”) Nr. JUST/2013/JPEN/AG/4554