Liepājas cietums
Iļģuciema cietums
Cēsu Audzināšanas iestāde nepilngadīgajiem
Rīgas Centrālcietums
Daugavgrīvas cietums
Rīgas Centrālcietums
Jēkabpils cietums
Olaines cietums (Latvijas Cietumu slimnīca)
Brasas cietums
Jelgavas cietums
Valmieras cietums
Cēsu Audzināšanas iestāde nepilngadīgajiem

Eiropas komisijas līdzfinansēts projekts “Suicīda preventīvās sistēmas pilnveide ieslodzījuma vietās” („Suicide preventive system development in imprisonment places”) Nr. JUST/2013/JPEN/AG/4554