Brasas cietums
Olaines cietums (Latvijas Cietumu slimnīca)
Rīgas Centrālcietums
Daugavgrīvas cietums
Iļģuciema cietums
Liepājas cietums
Cēsu Audzināšanas iestāde nepilngadīgajiem
Valmieras cietums
Cēsu Audzināšanas iestāde nepilngadīgajiem
Jelgavas cietums
Jēkabpils cietums
Rīgas Centrālcietums

Eiropas komisijas līdzfinansēts projekts “Suicīda preventīvās sistēmas pilnveide ieslodzījuma vietās” („Suicide preventive system development in imprisonment places”) Nr. JUST/2013/JPEN/AG/4554