Jelgavas cietums
Rīgas Centrālcietums
Rīgas Centrālcietums
Jēkabpils cietums
Brasas cietums
Daugavgrīvas cietums
Cēsu Audzināšanas iestāde nepilngadīgajiem
Valmieras cietums
Liepājas cietums
Olaines cietums (Latvijas Cietumu slimnīca)
Iļģuciema cietums
Cēsu Audzināšanas iestāde nepilngadīgajiem

Eiropas komisijas līdzfinansēts projekts “Suicīda preventīvās sistēmas pilnveide ieslodzījuma vietās” („Suicide preventive system development in imprisonment places”) Nr. JUST/2013/JPEN/AG/4554