Liepājas cietums
Brasas cietums
Olaines cietums (Latvijas Cietumu slimnīca)
Rīgas Centrālcietums
Daugavgrīvas cietums
Cēsu Audzināšanas iestāde nepilngadīgajiem
Cēsu Audzināšanas iestāde nepilngadīgajiem
Jelgavas cietums
Iļģuciema cietums
Rīgas Centrālcietums
Jēkabpils cietums
Valmieras cietums

Eiropas komisijas līdzfinansēts projekts “Suicīda preventīvās sistēmas pilnveide ieslodzījuma vietās” („Suicide preventive system development in imprisonment places”) Nr. JUST/2013/JPEN/AG/4554