Rīgas Centrālcietums
Cēsu Audzināšanas iestāde nepilngadīgajiem
Brasas cietums
Liepājas cietums
Rīgas Centrālcietums
Daugavgrīvas cietums
Jelgavas cietums
Valmieras cietums
Jēkabpils cietums
Iļģuciema cietums
Olaines cietums (Latvijas Cietumu slimnīca)
Cēsu Audzināšanas iestāde nepilngadīgajiem

Eiropas komisijas līdzfinansēts projekts “Suicīda preventīvās sistēmas pilnveide ieslodzījuma vietās” („Suicide preventive system development in imprisonment places”) Nr. JUST/2013/JPEN/AG/4554