Cēsu Audzināšanas iestāde nepilngadīgajiem
Jēkabpils cietums
Jelgavas cietums
Cēsu Audzināšanas iestāde nepilngadīgajiem
Valmieras cietums
Olaines cietums (Latvijas Cietumu slimnīca)
Iļģuciema cietums
Daugavgrīvas cietums
Rīgas Centrālcietums
Brasas cietums
Rīgas Centrālcietums
Liepājas cietums

Eiropas komisijas līdzfinansēts projekts “Suicīda preventīvās sistēmas pilnveide ieslodzījuma vietās” („Suicide preventive system development in imprisonment places”) Nr. JUST/2013/JPEN/AG/4554