Rīgas Centrālcietums
Liepājas cietums
Olaines cietums (Latvijas Cietumu slimnīca)
Daugavgrīvas cietums
Rīgas Centrālcietums
Jēkabpils cietums
Brasas cietums
Cēsu Audzināšanas iestāde nepilngadīgajiem
Jelgavas cietums
Valmieras cietums
Cēsu Audzināšanas iestāde nepilngadīgajiem
Iļģuciema cietums

Eiropas komisijas līdzfinansēts projekts “Suicīda preventīvās sistēmas pilnveide ieslodzījuma vietās” („Suicide preventive system development in imprisonment places”) Nr. JUST/2013/JPEN/AG/4554