Cēsu Audzināšanas iestāde nepilngadīgajiem
Iļģuciema cietums
Brasas cietums
Olaines cietums (Latvijas Cietumu slimnīca)
Jelgavas cietums
Rīgas Centrālcietums
Rīgas Centrālcietums
Valmieras cietums
Liepājas cietums
Cēsu Audzināšanas iestāde nepilngadīgajiem
Jēkabpils cietums
Daugavgrīvas cietums

Eiropas komisijas līdzfinansēts projekts “Suicīda preventīvās sistēmas pilnveide ieslodzījuma vietās” („Suicide preventive system development in imprisonment places”) Nr. JUST/2013/JPEN/AG/4554